styczeń 2022

Co musisz wiedzieć o podwyższeniu alimentów na dziecko?

Alimenty zasądzone na dziecko z upływem czasu mogą okazać się niewystarczające do pokrycia jego potrzeb. Co można wówczas zrobić? Można ubiegać się o podwyższenie zasądzonych alimentów. Nie zawsze jednak wszczęcie sprawy sądowej o podwyższenie alimentów kończy się wygraniem sprawy. W tym opracowaniu udzielimy krótkich na pytania… Czytaj więcej »Co musisz wiedzieć o podwyższeniu alimentów na dziecko?

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców!

Dnia 29 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy ustawy zmieniającej ustawę o cudzoziemcach. Ustawa wprowadza zmiany w zakresie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Jakie są najważniejsze zmiany, które powinny zainteresować pracodawcę? Zmiany w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zmiany w tym zakresie dotyczą… Czytaj więcej »Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców!

Rozwód krok po kroku cz. 3

Podział majątku w trakcie rozwodu Chciałbyś przeprowadzić przy okazji postępowania rozwodowego podział majątku? Podział majątku w sprawie rozwodowej jest możliwy, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jak rozumieć ten brak nadmiernej zwłoki w postępowaniu? W uchwale z dnia 13 stycznia 1978 r.… Czytaj więcej »Rozwód krok po kroku cz. 3

Rozwód krok po kroku cz. 1

Od czego zacząć? Jeśli podjęliśmy decyzję o rozwodzie warto zacząć od wizyty u prawnika, np. radcy prawnego. Dlaczego? Najczęściej w sprawach dotyczących sfery życia rodzinnego targają nami skrajne emocje, które nie są dobrym doradcą. Warto więc powierzyć sprawę rozwodu profesjonaliście, który nie tylko podejdzie do… Czytaj więcej »Rozwód krok po kroku cz. 1

Zwolnienia grupowe a odprawy pieniężne

Zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawca zmuszony jest z różnych względów – najczęściej ekonomicznych, ale również organizacyjno-strukturalnych czy technologiczno-ekologicznych – do rozwiązania stosunku pracy z kilkoma pracownikami. Pomimo, iż sytuacja taka podyktowana będzie przyczyną finansową zachodzącą po stronie pracodawcy, musi on jednak liczyć się z obowiązkiem… Czytaj więcej »Zwolnienia grupowe a odprawy pieniężne

Badania BHP i badania lekarskie pracowników delegowanych do Polski

Jak wygląda kwestia uznawania w Polsce badań pracowników delegowanych do Polski? Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązująca obecnie zasadą, w przypadku pracowników delegowanych do pracy w Polsce, właściwe jest prawo państwa ich pochodzenia. Pamiętać przy tym należy, że ta zasada została zmodyfikowana na korzyść pracowników delegowanych… Czytaj więcej »Badania BHP i badania lekarskie pracowników delegowanych do Polski

Samochód w leasingu na firmę a rozwód i podział majątku

Wielu przedsiębiorców chętnie korzysta z formy finansowania samochodów i urządzeń jaką jest leasing. Umowa leasingu to umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest korzystanie z rzeczy. W przypadku umowy leasingu leasingodawca, czyli finansujący zobowiązuje się do nabycia określonej rzeczy od zbywcy i oddania tej rzeczy korzystającemu. Korzystające… Czytaj więcej »Samochód w leasingu na firmę a rozwód i podział majątku

Jak podnosić ceny swoim klientom?

Dostrzegalne ostatnio ciągłe windowanie cen surowców sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców poszukuje możliwości negocjowania wysokości cen. Przedsiębiorcy w ten sposób próbują ograniczyć dodatkowe koszty i straty. Jak wobec tego podwyższać ceny swoim klientom? Przede wszystkim rozważnie! W pierwszej kolejności zwróć uwagę, czy masz zawartą ze… Czytaj więcej »Jak podnosić ceny swoim klientom?