kwiecień 2022

Odpowiedzialność na umowie B2B i umowie o pracę.

W ostatnim czasie do naszej kancelarii zwrócił się programista celem zaopiniowania projektu kontraktu B2B jaki przedłożył mu potencjalny zamawiający. W tym przypadku najwięcej wątpliwości klienta dotyczących kontraktu związanych było z postanowieniem umownym zgodnie z którym on jako wykonawca miał ponosić odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy… Czytaj więcej »Odpowiedzialność na umowie B2B i umowie o pracę.

Podwyżki kredytów – czy istnieje możliwość zmniejszenia miesięcznej raty?

Niestety sytuacja gospodarcza w Polsce nadal jest bardzo trudna. Inflacja nie wyhamowuje, co odbija się między innymi na wzroście rat kredytów, w związku z podwyżką stóp procentowych. Dlaczego moje raty kredytowe rosną? Rada Polityki Pieniężnej dokonuje podwyżki stóp procentowych w ramach walki z inflacją. Z… Czytaj więcej »Podwyżki kredytów – czy istnieje możliwość zmniejszenia miesięcznej raty?

Ustalanie miejsca zamieszkania obywateli państw trzecich – ZUS publikuje nowe zasady

Ważna informacja! ZUS w dniu 31 marca 2022 r. opublikował na swojej oficjalnej stronie nowe zasady dotyczące ustalania miejsca zamieszkania obywateli państw trzecich. Tytuły pobytowe, które uprawniają do otrzymania A1 ZUS wskazał na tytuły pobytowe uprawniające do otrzymania zaświadczenia A1. Za legalnie zamieszkującą w Polsce… Czytaj więcej »Ustalanie miejsca zamieszkania obywateli państw trzecich – ZUS publikuje nowe zasady