Adwokat i radca prawny a prawnik

Jakie uprawnienia ma adwokat, a jakie radca prawny?

Zacznijmy o tego, że adwokatem lub radcą prawnym może być osoba, która ukończyła 5-letnie studia prawnicze, następnie 3-letnią aplikację adwokacką lub radcowską prowadzoną przez samorządy zawodowe, a następnie zdała egzamin zawodowy i została wpisana na listę radców prawnych lub adwokatów.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego, jak i działalność samorządu radcowskiego reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Natomiast, wykonywanie zawodu adwokata, jak i działalność samorządu adwokackiego reguluje ustawa z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.

W tym miejscu podkreślmy, że tytuł adwokata i radcy prawnego jest równoważny.

Jeśli chodzi więc o uprawnienia adwokatów i radców prawnych, oba te tytuły uprawniają do reprezentowania osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych przed wszystkimi sądami, w każdego rodzaju sprawach (karnych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych itd.). Adwokat i radca prawny mogą reprezentować swoich klientów również przed organami władzy publicznej czy też samorządu terytorialnego.

Wobec tego adwokat i radca prawny mają identyczne kompetencje w wykonywaniu swojego zawodu.

Co to oznacza?

Oznacza to, że z każdym problemem prawnym można zwrócić się do radcy prawnego, jak i adwokata. Jeden i drugi może reprezentować swojego klienta, czy to przed sądem czy przed urzędami i organami władzy publicznej oraz samorządu terytorialnego.

A kim wobec tego jest mecenas?

Tytuł „mecenasa” nie jest tytułem zawodowym. Jest to zwrot grzecznościowy stosowany zarówno wobec radców prawnych jak i adwokatów.

Co oznacza, że ktoś jest prawnikiem?

Mianem prawnika określa się każdą osobę, która ukończyła 5-letnie studia prawnicze.

Ponadto, ogólnie można powiedzieć, również że prawnikiem jest sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, czy notariusz. Prawnikiem określa się jednak również osobę, która nie ukończyła żadnej aplikacji i posiada wyłącznie tytuł magistra prawa.

Jakie uprawnienia ma prawnik?

W tym miejscu wspomnieć należy, że osoba, która ukończyła wyłącznie same studia prawnicze nie ma uprawnień takich jak np. radca prawny czy adwokat.

Prawnik (rozumiany w tym przypadku jako osoba, która nie ukończyła żadnej aplikacji) może udzielać porad prawnych. Prawnik może otworzyć więc kancelarię i ramach tej kancelarii udzielać porad prawnych.

Co jednak bardzo istotne, taki prawnik nie jest zobowiązany jak radca prawny czy adwokat do dochowania tajemnicy zawodowej. Prawnik nie jest również objęty kodeksem etyki zawodowej i nie ponosi odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ponadto, działalność prawnika nie jest objęta ubezpieczeniem. To istotne, ponieważ ubezpieczenie chroni klientów przed popełnionymi przez np. adwokata czy radcę prawnego błędami.

Powyższe dotyczy również możliwości reprezentowania klientów przed sądami, urzędami oraz organami władzy publicznej czy też samorządu terytorialnego jako profesjonalny pełnomocnik. Profesjonalnym pełnomocnikiem może być tylko osoba, która zdała egzamin zawodowy, który umożliwia reprezentowanie innych osób przed sądami lub urzędami jako tzw. profesjonalny pełnomocnik (mianem profesjonalnego pełnomocnika określa się właśnie radcę prawnego i adwokata).

Adwokat a radca prawny – różnica

Różnicą pomiędzy adwokatem i radcą prawnym jest brak możliwości zatrudnienia adwokata na podstawie umowy o pracę. Co w praktyce oznacza to, że adwokat może współpracować z przedsiębiorstwem lub osobą fizyczną jedynie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Dodatkowo, jeszcze wspomnijmy, że sali sądowej radcowie prawni noszą togi z niebieskim żabotem, a adwokaci z zielonym.

Podsumowując…

Jeśli potrzebujesz konsultacji prawnej czy też reprezentacji w sądzie w swojej sprawie lub poszukujesz stałej obsługi prawnej swojej firmy, możesz śmiało zwrócić się do radcy prawnego.

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Węglarz świadczy swoje usługi prawne dla Klientów indywidualnych i firm na terenie małopolski i podkarpacia.