Badania BHP i badania lekarskie pracowników delegowanych do Polski

Jak wygląda kwestia uznawania w Polsce badań pracowników delegowanych do Polski?

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązująca obecnie zasadą, w przypadku pracowników delegowanych do pracy w Polsce, właściwe jest prawo państwa ich pochodzenia. Pamiętać przy tym należy, że ta zasada została zmodyfikowana na korzyść pracowników delegowanych na mocy art. 3 ust. 1 dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r., dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Pracownicy zatrudnieni przy świadczeniu usług mają gwarantowane co najmniej warunki zatrudnienia obowiązujące na terytorium państwa wykonywania usługi. Dotyczy to również przepisów BHP.

Co oznacza powyższe w kontekście szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników delegowanych do Polski?

Oznacza to, że ich badania powinny spełniać co najmniej wymagania określone w polskich przepisach. Kto to weryfikuje? To osoba, która dopuszcza do pracy w zakładzie ocenia czy uzyskane poza granicami Polski uprawnienia, kwalifikacje, badania profilaktyczne oraz szkolenia BHP pracowników delegowanych do pracy w Polsce przez zagranicznego pracodawcę, spełniają standardy określone w polskich przepisach.

Analiza dokumentacji zagranicznej – duże wyzwanie dla pracodawców

Niewątpliwie analiza zagranicznej dokumentacji pracownika stanowi obecnie dla pracodawców spore wyzwanie. Przedsiębiorca  w przypadku kontroli ma obowiązek przedstawienia przetłumaczonych dokumentów. Przetłumaczenie dokumentacji to jednak jedno, ale nie należy zapominać, że kluczowa jest weryfikacja spełnienia standardów wynikających z polskich przepisów.

Praca zdalna kolejnym problemem

Kolejny problem stanowi praca zdalna. Nie wiadomo jak realizować obowiązki związane np. z medycyną pracy pracownika pracującego zdalnie za granicą. Nie wiadomo w szczególności, gdzie powinny zostać wykonane badania i w jakim zakresie można je uznawać.

Problemem jest brak odpowiednich uregulowań w tym zakresie. Prawo pracy nie nadąża za zmianami w otaczającej nas rzeczywistości, które w szczególności nabrały tempa w pandemii.

Słuszne wydaje się wyrażone już w niniejszym artykule stanowisko, że polski pracodawca może uznawać orzeczenia wydawane przez zagranicznych lekarzy oraz może uznawać zagraniczne szkolenia BHB. Należy jednak zweryfikować, że orzeczenie lekarskie czy szkolenie BHP będą zgodne z polskimi przepisami.

Co z polskimi pracownikami, którzy mają wykonywać pracę wyłącznie za granicą?

W takiej sytuacji orzeczenie o dopuszczeniu do pracy pracownika powinno spełniać wymogi wynikające z przepisów państwa w którym pracownik będzie wykonywał swoją pracę. To również stanowi nie lada wyzwanie dla polskiego pracodawcy. Już samo dotarcie do właściwych przepisów w kraju w którym będzie pracował jego pracownik może w praktyce być bardzo problematyczne.  Dalej pracodawca musi jeszcze dokonać weryfikacji tego czy polska dokumentacja spełnia wymogi stawiane przez te zagraniczne przepisy.

Jesteś pracodawcą i potrzebujesz wsparcia prawnego? Skontaktuj się z nami! Posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej pracodawców, również tych oddelegowujących pracowników za granicę jak i przyjmujących pracowników zza granicy.