PRAWNIK PRACODAWCY

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców!

Dnia 29 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy ustawy zmieniającej ustawę o cudzoziemcach. Ustawa wprowadza zmiany w zakresie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Jakie są

Więcej
PRAWNIK PRACODAWCY

Zwolnienia grupowe a odprawy pieniężne

Zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawca zmuszony jest z różnych względów – najczęściej ekonomicznych, ale również organizacyjno-strukturalnych czy technologiczno-ekologicznych – do rozwiązania stosunku pracy z kilkoma

Więcej
PRAWNIK PRZEDSIĘBIORCY

Niezapłacona faktura. Co robić?

Po pierwsze, należy wezwać kontrahenta do zapłaty. Pierwszym krokiem jaki powinien podjąć przedsiębiorca, który chce odzyskać należność z nieopłaconej faktury jest wezwanie dłużnika do zapłaty.

Więcej