RODO w procesie delegowania pracowników

  • OGÓLNA

Problematyka przekazywania danych osobowych pracowników delegowanych w celu świadczenia pracy w innym państwie członkowskim wymaga szczególnego podejścia, ponieważ należy brać pod uwagę ochronę danych pracowników w kontekście ich delegowania do pracy w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub do państw trzecich. Proces delegowania pracowników z Polski… Czytaj więcej »RODO w procesie delegowania pracowników

Cudzoziemcy i działalność gospodarcza w Polsce

Cudzoziemców zakładających działalności gospodarcze w Polsce w wielu przypadkach obowiązują takie same przepisy jak polskich obywateli. Dotyczy to osób pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskich, należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z krajów, które zawarły umowę o możliwości korzystaniu ze swobody przedsiębiorczości. Osoby takie rejestrują w Polsce… Czytaj więcej »Cudzoziemcy i działalność gospodarcza w Polsce

Jak założyć agencję zatrudnienia?

Działalność agencji zatrudnienia jest regulowana przez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Agencje zatrudnienia są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje jakie związane są m.in. z rodzajami działalności agencji zatrudnienia, ich obowiązkami, i dopuszczalnymi formami prawnymi. W jakich obszarach… Czytaj więcej »Jak założyć agencję zatrudnienia?

Miejsce pracy pracownika budowlanego

Pracownik budowlany a podróż służbowa W przypadku pracowników budowlanych zazwyczaj nie można powiedzieć, że mają stałe miejsce świadczenia pracy. Najczęściej praca pracowników budowlanych jest wykonywana bezpośrednio w terenie, który dotyczy prowadzonej inwestycji. Nierozerwalnie również praca pracowników budowlanych jest związana z ciągłymi wyjazdami i przemieszczaniem się.… Czytaj więcej »Miejsce pracy pracownika budowlanego

Delegowanie pracowników z krajów trzecich

Zatrudnianie pracowników coraz częściej nabiera międzynarodowego charakteru. Polska jest w czołówce państw UE najczęściej delegujących pracowników za granicę. Jeśli zatrudniasz pracowników będących obywatelami państw trzecich i chcesz oddelegować ich do innego kraju członkowskiego, koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami. Czym jest delegowanie pracowników? Zacznijmy jednak od… Czytaj więcej »Delegowanie pracowników z krajów trzecich

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeśli jesteś pracodawcą, który chce zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy sprawdź kiedy będziesz mógł to zrobić na podstawie oświadczenia i jak je uzyskać. Co powinieneś wiedzieć o oświadczeniu? Warunki złożenia oświadczenia  Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi możesz złożyć, jeżeli łącznie są… Czytaj więcej »Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jak uzyskasz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Kwestię uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wprost reguluje Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. Poniżej omówimy podstawowe kwestie związane z uzyskaniem tego zezwolenia. Jakie są warunki uzyskania zezwolenia? Zezwolenie może uzyskać cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej… Czytaj więcej »Jak uzyskasz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Warunki zatrudnienia – nowe obowiązki informacyjne dla pracodawców!

Ostatnio głośno jest o unijnej dyrektywie zwanej potocznie dyrektywa work-life balance. Przepisy dyrektywy powinny zostać zaimplementowane do polskiego porządku prawnego do dnia 2 sierpnia 2022 r. Temat dyrektywy pojawia się najczęściej w przypadkach dotyczących omawiania nowych urlopów czy też wydłużenia urlopu rodzicielskiego. Jednak warto skupić się… Czytaj więcej »Warunki zatrudnienia – nowe obowiązki informacyjne dla pracodawców!

Radca prawny Katarzyna Węglarz dla Prawo.pl – umowa o pracę tymczasową

W serwisie Prawo.pl można zapoznać się z artykułem radcy prawnego Katarzyny Węglarz o możliwości wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową. Pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy W artykule dowiesz podstawowych definicji ja to kim jest pracownik tymczasowy i pracodawca użytkownik. Okresy wypowiedzenia umów o pracę tymczasową… Czytaj więcej »Radca prawny Katarzyna Węglarz dla Prawo.pl – umowa o pracę tymczasową