Co musisz wiedzieć o podwyższeniu alimentów na dziecko?

Alimenty zasądzone na dziecko z upływem czasu mogą okazać się niewystarczające do pokrycia jego potrzeb. Co można wówczas zrobić? Można ubiegać się o podwyższenie zasądzonych alimentów. Nie zawsze jednak wszczęcie sprawy sądowej o podwyższenie alimentów kończy się wygraniem sprawy.

W tym opracowaniu udzielimy krótkich na pytania jakie najczęściej zadają nam nasi Klienci w sprawach dotyczących podwyższenia alimentów.

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów na dziecko?  

Przypomnijmy najpierw, czym jest obowiązek alimentacyjny. Jest to świadczenie, które zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Aby można było mówić o podwyższeniu alimentów, te potrzeby dziecka jak i możliwości zarobkowe muszą ulec zmianie. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że okoliczności uległy zmianie po wydanym wyroku zasądzającym alimenty.

Wobec powyższego, ważne są argumenty co do zmiany warunków na podstawie, których sąd ustalił wysokość alimentów.

Przypadki z praktyki

Częstym przypadkiem zmiany okoliczności jakie uzasadniają żądanie podwyższenia alimentów jest sytuacja, kiedy zobowiązany do płacenia alimentów dostał sporą podwyżkę lub w ogóle zmienił pracę na znacznie lepiej płatną.

Jakie są najczęściej używane argumenty dotyczące zwiększonych potrzeb dziecka?

Potrzeby dziecka rosną wraz z wiekiem. Dla przykładu rozpoczęcie nauki w szkole wiąże się niewątpliwie ze zwiększonymi wydatkami na dziecko. Nowe zajęcia pozalekcyjne dziecka również stanowią nowe wyzwania finansowe dla rodziców. To przykładowe argumenty jakie są używane w przypadku spraw o podwyższenie alimentów.

Ile czasu musi upłynąć od czasu ostatniego orzekania o alimentach? 

Upływ czasu nie stanowi przesłanki do podwyższenia alimentów. Co to oznacza? Oznacza to, że pozew w tej sprawie można wnieść w każdym czasie.

Jak ubiegać się o podwyższenie alimentów?

Aby dochodzić podwyższenia alimentów, należy skierować pozew do sądu. Można go złożyć w sądzie rejonowym, w którego okręgu mieszka rodzic płacący alimenty lub w miejscu zamieszkania dziecka. Już na tym etapie warto skorzystać ze wsparcia prawnego np. radcy prawnego. Radca prawny wytłumaczy jak wygląda dokładnie takie postępowanie o podwyższenie alimentów oraz jakie dowody powinniśmy zebrać do sprawy. Dalej przygotuje on dla nas pozew i będzie nas reprezentował w sądzie. To ważne, ponieważ pamiętaj, że podczas sprawy sądowej należy udowodnić że faktycznie doszło do zmiany okoliczności uzasadniających słuszność podwyższenia alimentów. Pomoc prawnika w tym zakresie może okazać się bardzo ważna