Dokumentacja zabiegowa w gabinecie kosmetycznym. Dlaczego tak ważna?

Jeśli prowadzisz gabinet w branży beauty powinnaś wiedzieć jak ochronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami swoich klientów. Nie chodzi w tym przypadku tylko o zabezpieczenie od strony umiejętności praktycznych ale także o zabezpieczenie od strony prawnej.

Wykonanie zabiegu kosmetycznego jest umową z klientem

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę, że kiedy klient/klientka dokonuje wyboru określonego zabiegu kosmetycznego w salonie, zawiera wówczas z salonem umowę o świadczenie usług w postaci wykonania zabiegu. Strony umowy nie podpisują w takiej sytuacji żadnego dokumentu ale klient który poddaje się zabiegowi za prawo założyć, że osoba, która taki zabieg będzie wykonywać posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Co wynika z powyższego? To, że usługodawca, czyli ten który świadczy usługę (w tym przypadku salon) ponosi odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania wynikającego z zawartej z klientem umowy. Odpowiedzialność oznacza ogół sankcji, jakie mogą dotknąć usługodawcę za zdarzenia związane z zawarta umową.

Usługa, na którą decyduje się klient, powinna być wykonana zgodnie z opisem przedstawionym w ulotce informacyjnej bądź ustnie przez osobę wykonującą zabieg. Forma przekazania informacji klientowi nie jest istotna dla powstania odpowiedzialności!

W relacji z klientem kosmetyczka traktowana jest bowiem jako profesjonalista, co pociąga za sobą domniemanie, iż jest bądź powinna być świadoma wpływu, jaki wykonywane przez nią zabiegi mogą mieć na ciało klienta.

Ważne! Należy zaznaczyć, iż rozważania co do odpowiedzialności cywilnej za wykonany zabieg dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą (czyli osób prowadzących gabinety beauty). Dla przykładu kosmetyczki, będące pracownikami, osobiście ponoszą ograniczoną przepisami prawa pracy materialną odpowiedzialność za szkodę, zaś odpowiedzialność materialną wobec klienta ponosi ich pracodawca.

Kosmetyczka, kosmetolog czy fryzjer powinni więc bezsprzecznie wiedzą i doświadczeniem do wykonania określonego zabiegu dysponować. Dodatkowo, powinni posiadać stosowną dokumentację, która tę wiedzę i praktykę potwierdza (np. zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, certyfikaty itp.)

Dokumentacja zabiegowa

Kolejną bardzo istotną kwestią jest prawidłowa dokumentacja zabiegowa prowadzona przez salon beauty.

Dlaczego to tak istotne? Dla przykładu kiedy przed rozpoczęciem zabiegu kosmetyczka zapyta klientkę o przeciwskazania do jego wykonania ale nie sporządzi pisemnej dokumentacji zabiegowej, to bardzo trudno będzie jej udowodnić, że taki wywiad z klientką został przeprowadzony. Ma to znaczenie w przypadku jeśli klientka w trakcie czy po zabiegu dostanie np. reakcji alergicznej i kosmetyczka będzie musiała wykazać, że zapytała klientkę o przeciwskazania do wykonania zabiegu np. m.in. alergie.

Jak przygotować dokumentację zabiegową?

Co powinna zawierać dokumentacja zabiegowa? Poniżej w kilku punktach najważniejsze kwestie jakie powinny w takiej dokumentacji się znaleźć:

  • dane osobowe klientki,
  • ogólne informacje o stanie zdrowia w tym pytania do klientki, które pozwolą wykluczyć wszystkie przeciwwskazania do wykonania zabiegu,
  • oświadczenie potwierdzające, że podane przez klientkę informacje są zgodne z prawdą,
  • oświadczenie o zgodzie na wykonanie zabiegu,
  • zobowiązanie klientki do informowania o zmianach stanu zdrowia.

Dodatkowo do dokumentacji zabiegowej powinien zostać dołączony dowód sterylizacji narzędzi jakie będą używane podczas zabiegu. Dalej, należy klientce przedstawić do podpisu oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Najlepiej ponadto do dokumentacji dodać ulotkę informującą o zabiegu, gdzie klientka będzie mogła zapoznać się z informacjami co do tego jakie kosmetyki i jakie składniki zostaną użyte do zabiegu, jak będzie przebiegał zabieg oraz możliwe powikłania po nim. Klientka powinna oświadczyć, że z takimi najważniejszymi informacjami co do zabiegu się zapoznała. 

Podsumowując…

Jeśli prowadzisz gabinet w branży beauty musisz pamiętać, że prawidłowa dokumentacja zabiegowa jest tworzona nie tylko z myślą o kliencie ale również po to aby zabezpieczyć Cię przed późniejszymi nieuzasadnionymi roszczeniami klientów.  Dodatkowo, pełna dokumentacja zabiegowa świadczy o wysokim profesjonalizmie gabinetu.