Ustalamy wysokość alimentów cz. 1

Zastanawiasz się pewnie jak ustalić wysokość alimentów oraz czy alimenty są płatne po połowie przez rodziców?

Chciałabym obalić błędne przekonanie, że alimenty na dziecko powinny być płacone „po połowie” przez jednego i drugiego z rodziców. Różne sytuacje określają różny podział obowiązku alimentacyjnego. Zależy on od możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, ale również od zakresu wykonywanej opieki przez drugie z nich.

Przykład:

Załóżmy, że dzieci zamieszkują wraz z matka. Mama zajmuje się ich wychowaniem tj.: pierze, gotuje, prasuje, wymyśla zabawy, zajmuje się edukacją i czasem wolnym dzieci, leczeniem i wykształceniem. Ojciec dziecka ma ustalone kontakty, które realizuje w ten sposób, że zabiera dzieci raz w miesiącu na weekend w miejsce swojego zamieszkania.

Przykład jest przejaskrawiony, ale łatwiej będzie wykazać, na czym polega zaspokojenie potrzeb dzieci. Bezsprzecznie obowiązek alimentacyjny obciąża obojga rodziców. Może być realizowany jako świadczenie majątkowe pieniężne tj. zapłata alimentów oraz w postaci dostarczenia innych środków utrzymania lub wychowania w naturze w celu zaspokojenia potrzeb życiowych uprawnionego np. zapewnienie wyżywienia i ubrania.

Rozwój fizyczny i duchowy dziecka

Zgodnie z art. 96§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice są zobowiązani troszczyć się o rozwój fizyczny, duchowy dziecka. W związku z tym są zobowiązani do zaspokojenia potrzeb fizycznych dziecka – wyżywienia, mieszkania, ubrania, środków higieny, leczenia, jak również zaspokojenia potrzeb duchowych – dostęp do wykształcenia, dóbr kultury, rozrywek i wypoczynku. Powyższe potrzeby – w wyżej przywołanym przykładzie – w pełni zaspakaja matka małoletniej powódki. Natomiast zobowiązany (ojciec) w nikłym stopniu zapewnia realizację potrzeb dzieci. Porównać więc należy skalę wkładu pracy w wychowanie dzieci, w czasie niemal całego miesiąca, a w czasie jednego weekendu. Koszty utrzymania winny więc rozłożyć się odpowiednio, a zatem dysproporcja wkładu finansowego również może okazać się znaczna.

Osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka

Należy podkreślić, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem małoletniego dziecka może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie dziecka wtedy zobowiązany powinien pokrywać w całości lub części koszty utrzymania i wychowania dziecka.

Dla kontrastu należy wskazać, że gdyby powyższy przykład zmienić w ten sposób, że dzieci równą część czasu spędzają naprzemiennie w miejscu zamieszkania ojca i w miejscu zamieszkania matki rozliczenie alimentów mogłoby zostać ustalone w zgoła odmienny sposób. Tutaj praktyka orzecznicza wskazuje, założenie, że skoro rodzice porozumiewają się w sprawie opieki i wykonania kontaktów, to również uzyskają konsensus w zakresie wydatków na zaspokojenie potrzeb dzieci. Wtedy orzeka się, że: „kosztami utrzymania małoletnich dzieci obciąża się obojga rodziców po połowie”. Sąd nie precyzuje żadnych kwot, ponieważ wydatki ponoszone są w związku z pobytem dzieci przez każdego z nich. Istotą jest również, że taki podział angażuje każdego z rodziców do wychowania dzieci w równym stopniu (tak samo muszą się nimi opiekować, odwozić do szkoły, chodzić do lekarza, wychowywać, etc.) Porozumienie między rodzicami dotyczy więc większych wydatków takich jak opłata za szkołę, za leczenie, wakacje etc.

Oczywiście tak w pierwszym i drugim przypadku mogą wystąpić odstępstwa, powodujące, że alimenty będą zasądzone w innej niż opisana proporcja. Każdy przypadek jest bowiem inny i wymaga indywidualnego rozpoznania.

Masz pytania dotyczące tego jak ustalić wysokość alimentów? Skontaktuj się bezpośrednio!

Radca prawny Alicja Michalik

tel. +48 793 963 793