Możliwość odzyskania kosztów kredytu?

Już od dłuższego czasu istnieje możliwość zgłoszenia roszczenia do banku o zwrot kosztów składających się na całkowity koszt kredytu konsumenckiego, w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania. To wszystko za sprawą wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W ślad za stanowiskiem wyrażonym w wyroku z dnia 11 września 2019 r. C-383/18

„Konsument ma prawo do wypełnienia zobowiązań określonych w umowie kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W tym przypadku, zgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskim, konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu.”

Powyższy wyrok dotyczy kredytu gotówkowego, kredyt samochodowego, kredyt ratalnego, pożyczki, kredytu odnawialnego, kredytu konsolidacyjnego. W niektórych wypadkach dotyczy również kredytu hipotecznego.

Co to oznacza dla konsumenta, który spłacił kredyt przed zakończeniem okresu kredytowania?

Możliwość ubiegania się o proporcjonalną obniżkę wszystkich, poniesionych w trakcie całego okresu kredytowania kosztów, w tym prowizji.  Wystarczy złożyć odpowiednio sporządzony wniosek o zwrot prowizji.

Banki niechętne do zwrotów

Banki niestety niechętnie dokonują zwrotów, co powoduje konieczność podjęcia szeregu dodatkowych czynności mających na celu dochodzenie zwrotu. Niejednokrotnie jednak okazuje się, że koszty jakie powinien zwrócić Bank są warte tego zachodu.

Spłata kredytu wyznacza początek biegu terminu zawitego do złożenia oświadczenia z art. 45 ust. 5 ustawy o kredycie konsumenckim. O zwrot prowizji za kredyt można starać się przez sześć lat od momentu całkowitej spłaty kredytu.

Masz pytania dotyczące możliwości odzyskania kosztów kredytu? Skontaktuj się bezpośrednio!

Radca prawny Alicja Michalik

tel. +48 793 963 793