Negocjacje handlowe – dlaczego warto zaangażować prawnika?

Prowadzenie negocjacji przez przedsiębiorcę z kontrahentami w sposób skuteczny niewątpliwie przedkłada się na uzyskanie korzystnych dla niego warunków umowy. Wobec tego, podejmując współpracę z partnerami biznesowymi nie warto ryzykować i podpisywać umowę podsuniętą przez kontrahenta bez nałożenia w jej treści swoich uwag. Należy przy tym pamiętać, że ostateczny kompromis wypracowany z kontrahentem, poza tym, że z założenia ma być akceptowalny dla obu stron, musi jednocześnie bazować na aktualnych regulacjach prawnych. Już z tego powodu rola prawnika w procesie negocjacji handlowych dla celów zachowania zgodności z prawem ostatecznych ustaleń stron jest niezbędna.

Podkreślenia jednak wymaga, że profesjonalny pełnomocnik w procesie negocjacji nie jest jednak potrzebny tylko w celu zbadania zgodności wynegocjowanych postanowień umownych z przepisami prawa. Rolą prawnika występującego w imieniu przedsiębiorcy w procesie negocjacji jest również doradzenie swojemu klientowi i przede wszystkim reprezentowanie jego interesów. Profesjonalny pełnomocnik ponadto powinien przy tym rozumieć i uwzględniać w procesie negocjacji potrzeby przedsiębiorcy, jego plany i założenia biznesowe.

Prawnik potrzebny przedsiębiorcy już przed zawarciem umowy.

Rozsądnym rozwiązaniem przedsiębiorcy przystępującego do negocjacji kontraktu jest zaangażowanie prawnika oferującego obsługę prawną przedsiębiorców jeszcze przed zawarciem umowy.

Prawnik przeanalizuje wówczas poszczególne zapisy umowne pod względem ich zgodności z prawem jak również przedstawi ryzyka związane z zawarciem danej umowy. Rolą prawnika jest ponadto zadbanie o interes swojego klienta w całym procesie negocjacji. W szczególności poprzez m.in. wprowadzenie do umowy zapisów o zabezpieczeniu na wypadek niewykonania umowy, wprowadzenie zapisów o karach umownych.

W negocjacjach biznesowych poza wiedzą prawniczą, istotną rolę odgrywają również rozwinięte kompetencje miękkie. Profesjonalny pełnomocnik również w tym przypadku sprawdzi się jako doświadczony negocjator i szukając rozwiązań polubownych pomoże bez utrudnień wypracować obu stronom kompromis. Prawnik w procesie negocjacji jest obiektywny, wobec czego potrafi dostrzec rozwiązania, których strony częstokroć nie dostrzegają. Przede wszystkim przedkłada się to oszczędność cennego czasu przedsiębiorcy przystępującego do negocjacji.

Prawnik jest potrzebny przedsiębiorcy na każdym etapie negocjacji.

Prawnik świadczący usługi prawne w zakresie obsługi firm, może wesprzeć przedsiębiorcę w następujących obszarach w procesie negocjacji:

  • przygotowanie projektu umowy uwzględniającego założenia przedstawione przez klienta
  • konsultacja projektu umowy z klientem i dostosowanie projektu do uwag przedstawionych przez klienta
  • przedstawienie przygotowanego projektu umowy kontrahentowi
  • występowanie w imieniu klienta w negocjacjach umowy z kontrahentem
  • zawarcie umowy
  • kontrola realizacji umowy

Radca prawny Katarzyna Węglarz w ramach obsługi prawnej firm świadczy usługi dla przedsiębiorców na każdym szczeblu negocjacji biznesowych. Współpraca kancelarii ze specjalistami z różnych dziedzin prawa pozwala w sposób kompleksowy świadczyć usług prawne w tym obszarze na rzecz Klienta.

Przygotowujemy dla Klientów umowy z zakresu kluczowych dziedzin działalności przedsiębiorstw w tym dotyczących transakcji międzynarodowych, reprezentujemy Klientów w negocjacjach oraz wspieramy w procesie zawarcia umowy i dalej w kontroli jej prawidłowej realizacji przez kontrahenta.

Posiadamy doświadczenie w reprezentacji Klientów zarówno w negocjacjach z kontrahentami polskimi jak również zagranicznymi (usługi wówczas świadczone są w języku angielskim).

Profesjonalnych konsultacji prawnych w zależności od indywidualnych preferencji i potrzeb Klientów udzielamy zarówno osobiście jak i online.

Konsultacja treści umowy z prawnikiem jak również skorzystanie ze wsparcia prawnego na etapie negocjacji i później w toku realizacji umowy stanowi gwarancję bezpiecznej i spokojnej współpracy z kontrahentem.