Obowiązkowa kwarantanna po powrocie do Polski od dnia 30 marca 2021 r.! A co z wynagrodzeniem za czas kwarantanny?

W dniu 29 marca 2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepisy weszły w życie w nocy z poniedziałku na wtorek.

Zgodnie z nowymi przepisami osoby przyjeżdżające do Polski ze strefy Schengen (w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu) podlegać będą 10-cio dniowej kwarantannie chyba, że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19 (PCR lub antygenowy). Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Przyjeżdzający, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Uwaga! 10-cio dniowy okres liczy się od kolejnego dnia po przekroczeniu granicy, nie od dnia przyjazdu do Polski

Natomiast w przypadku osób przybywających do Polski spoza strefy Schengen, każdy podróżny zostanie skierowany na kwarantannę.

Z kwarantanny nie będzie w tym przypadku zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba. Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, będą mogli w Polsce wykonać test, (PCR lub antygenowy), którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Te nowe zasady obejmują wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.

A co z osobami zaszczepionymi?

Osoby zaszczepione na COVID-19 będą zwolnione z kwarantanny. Jako osoby zaszczepione rozumieć należy osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek.

Poza osobami zaszczepionymi zwolnieni z kwarantanny są przedstawiciele niektórych grup zawodowych oraz osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wynagrodzenie lub świadczenie chorobowe za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny.

Zgodnie z przepisami osoba skierowana na kwarantannę ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego.

Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje za okres nie dłuższy niż 33 dni choroby (lub 14 dni w przypadku osób powyżej 50 roku życia). Wobec czego, jeśli okres izolacji na kwarantannie wpisze się w te dni, to przysługiwać będzie osobie ubezpieczonej w pierwszej kolejności wynagrodzenie za czas choroby. Wynagrodzenie to, wypłaca pracodawca.

Jeżeli osoba ubezpieczona wykroczyła już poza ten limit 33 dni choroby (lub tych 14 dni w przypadku osób powyżej 50 roku życia) przysługiwać jej będzie już w tym przypadku nie wynagrodzenie chorobowe, a zasiłek chorobowy. Zasiłek ten zostanie wypłacony z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo do zasiłku chorobowego, w przypadku umowy zlecenia, nabywa się po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Do tych 90 dni zaliczają się poprzednie okresy ubezpieczeniowe, jeżeli przerwa między nimi nie wynosiła więcej niż 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym czy odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Jeśli w przypadku zleceniobiorcy płatnikiem składek jest zleceniodawca (a jest, jeśli  odprowadza składki na ubezpieczenie od co najmniej 21 osób) to wtedy ów zleceniodawca wypłaca zasiłek chorobowy.