Obsługa prawna firmy

Niewątpliwie prowadząc własną firmę nie sposób uniknąć problemów prawnych. Jako jedną z tego przyczyn wskazać należy zawiłość przepisów prawnych, które nie są często zrozumiałe dla przedsiębiorców.

Czym zajmuje się prawnik świadczący obsługę prawną firm?

Rolą prawnika świadczącego obsługę prawną firm jest odciążenie przedsiębiorcy, polegające na przejęciu części obowiązków związanych z prowadzeniem firmy.

Prawnik udziela porad prawnych polegających na rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych związanych z prowadzeniem firmy. W zależności od zapotrzebowania Klienta porady mogą być udzielane zdalnie oraz podczas ustalonych spotkań w siedzibie przedsiębiorstwa.

Ponadto, prawnik w Twojej firmie zajmie się analizą dokumentów. Obejmuje to także przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, o którym szerzej pisaliśmy tutaj. Niewątpliwie wykonywanie tych zadań nie jest proste dla osób, które nie posiadają stosownego doświadczenia i wiedzy prawnej.

Zakładanie, likwidacja i przekształcanie spółek to sprawy te wymagają odpowiedniej wiedzy w zakresie znajomości  przepisów. Prawnik nie tylko pomoże Ci je zrozumieć, ale również przeprowadzi wszystkie te procesy.

To niewątpliwie bardzo istotny element związany ze sprawnym prowadzeniem firmy. W tym zakresie również obowiązki może przejąć radca prawny.

Nie należy również zapomnieć o reprezentacji przedsiębiorcy przez prawnika zarówno przed sądami, organami administracyjnymi i egzekucyjnymi, ale również w kontaktach z kontrahentami i dłużnikami.

To najważniejsze zadania którymi może zająć się Twój prawnik. Nie należy jednak zapominać, że obsługa prawna firmy to także informowanie o zmianach przepisów i rejestrowanie zmian w KRS. Obsługa taka sprawdza się zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach.

Zakres usług prawnych powinien zostać ustalony i spisany przy podejmowaniu współpracy z radcą prawnym.

Warto zaznaczyć, że wiele przedsiębiorców decyduje się już nie tylko na współpracę osobistą, ale również mailową lub telefoniczną. Takie rozwiązanie, w nagłych sytuacjach pozwala zaoszczędzić sporo czasu przedsiębiorcy.

Korzyści płynące ze stałej obsługi prawnej firmy

Niewątpliwie korzystanie ze stałej obsługi prawnej firmy niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorcy. Jako główne, bo bardzo istotne wskazać należy oszczędność czasu przedsiębiorcy oraz eliminację ryzyka.

Przedsiębiorca, który nie korzysta ze stałej obsługi prawnej swojej firmy przy pojawieniu się kwestii wymagającej wsparcia prawnego musi poświęcić czas, aby dopiero znaleźć prawnika – eksperta w danej dziedzinie. Zaznaczmy przy tym, że wiele problemów prawnych wymaga podjęcia szybkich i zdecydowanych kroków.

Często też zmieniające się dynamicznie otoczenie prawne wymaga stałego kontaktu ze specjalistą, który będzie na bieżąco monitorował przepisy. Tak było m.in. w przypadku wszystkich dynamicznie wprowadzanych i równie szybko nowelizowanych przepisów wprowadzonych w związku z COVID-19. Nie zapominajmy też, że w najbliższym czasie szykuje się rewolucja podatkowa dla przedsiębiorców związana z Polskim Ładem.

Z doświadczenia związanego z prowadzeniem kancelarii wiemy, że często przedsiębiorcy zwracają się w swoich sprawach niestety zbyt późno. Niewątpliwie udałoby się tego uniknąć, gdyby sprawy firmy były pod stałą opieką prawną specjalisty. Eliminacja takiego ryzyka jest możliwa poprzez korzystanie z usług prawnika świadczącego stałą obsługę prawną firmy. 

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Węglarz świadczy omówione usługi prawne dla przedsiębiorców, które to są oferowane zarówno w formie zdalnej jak i stacjonarnej (również z dojazdem do Klienta).