Od 1 stycznia 2023 r. wyższe diety za podróże służbowe

Ważna informacja dla pracodawców i pracowników! Podwyżka diet od stycznia.

Od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie dieta z tytułu krajowej podróży służbowej. To kolejna podwyżka diet w ostatnim czasie. Ostatnia taka miała miejsce w dniu 28 lipca 2022 r. (była to pierwsza podwyżka od 2013 r.).

Nowa stawka diety od 1 stycznia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. dieta za dobę krajowej podróży służbowej wzrośnie ponownie do wysokości 45 zł. Tak wynika z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 14.11.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Jest to wzrost o 7 PLN w stosunku do obecnie obowiązującej stawki 38 zł.

Ryczałty i inne koszty

Wraz ze wzrostem diety za dzień podroży krajowej wzrośnie także ryczałt za nocleg i dojazd.

Od 1 stycznia 2023 r. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej również wzrośnie i będzie wynosił 9 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej.

Podobnie wyższy będzie ryczałt za każdy nocleg, który od nowego roku będzie przysługiwał w wysokości 67,5 zł.

W związku z powyższym za jedną dobę hotelową od 1 stycznia 2023 r. pracownikowi przysługiwał będzie zwrot udokumentowanych kosztów noclegu w wysokości stwierdzonej rachunkiem, nie większej niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli maksymalnie do 900 PLN (obecnie jest to 760 PLN).

Podróż służbowa w trakcie zmian stawki diety

W odniesieniu do podróży służbowych jakie zostały rozpoczęte przed 1 stycznia 2023 r. (i nie został zakończone przed tą datą) rozliczenie diet powinno wyglądać następująco:

  • za czas podróży przypadający przed 1 stycznia – na podstawie dotychczasowej stawki diety, czyli 38 zł za dobę podróży;
  • za czas podróży przypadający od 1 stycznia – na podstawie nowej, wyższej stawki, czyli 45 zł za dobę podróży.