Odebranie wsparcia z tarczy a łamanie nakazów i zakazów pandemicznych.

Przedsiębiorco, ważna informacja!  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii objaśniło, że odebranie wsparcia finansowego z tzw. tarcz antykryzysowych jest możliwe dopiero po prawomocnym rozstrzygnięciu w danej sprawie.

Ministerstwo podało przy tym, że  „stwierdzenie naruszenia” powinno nastąpić dopiero po przeprowadzeniu wszystkich potrzebnych czynności wyjaśniających i dokonaniu wszechstronnej oceny dowodów. Oznacza to, że nie będzie można mówić o odebraniu wsparcia z tarczy np. tylko na podstawie przesłuchania jednego świadka przez policję.

Odebranie środków z tarczy – podstawa prawna.

Odebranie pieniędzy z tarczy antykryzysowej zostało wprowadzone art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, zwanej potocznie ustawą o dobrym Samarytaninie.  Zgodnie z tym przepisem, naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej. W ustawie wskazano również, że  w przypadku stwierdzenia przez właściwy organ naruszenia ograniczeń, organ ten informuje podmiot udzielający pomocy publicznej o stwierdzeniu naruszenia wymogów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wątpliwości Rzecznika MŚP

Zapis ten budził uzasadnione wątpliwości Rzecznika MŚP. W przepisach nie sprecyzowano bowiem w żaden sposób kiedy właściwie następuje ów moment stwierdzenia naruszenia. Nie wiadomo czy podstawy do odebrania wsparcia finansowego z tarczy powstają np. już w momencie ukarania przedsiębiorcy mandatem albo karą administracyjną.

Korzystna dla przedsiębiorców opinia MRPIT

Powtórzmy w tym miejscu, że w opinii resortu rozwoju, pracy i technologii stwierdzenie naruszenia ustawy antykryzysowej następuje po rozstrzygnięciu definitywnym (prawomocnym lub ostatecznym).

Co ta interpretacja oznacza dla przedsiębiorcy?

Oznacza to, że jeśli np. odmówiliśmy przyjęcia mandatu, podstawą odebrania pieniędzy z tarczy nie będzie samo zgłoszenie tego faktu przez policjanta. Sprawa wówczas trafi do sądu i to sąd wyda wówczas definitywne rozstrzygnięcie. Tak samo w przypadku rozstrzygnięć administracyjnych. Ścieżka odwoławcza od kary nałożonej przez sanepid kieruje do sądów administracyjnych. I to sądy administracyjne w tym przypadku definitywnie rozstrzygają o zasadności kar nałożonych przez sanepid.