Radca prawny Katarzyna Węglarz dla Prawo.pl – umowa o pracę tymczasową

W serwisie Prawo.pl można zapoznać się z artykułem radcy prawnego Katarzyny Węglarz o możliwości wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową.

Pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy

W artykule dowiesz podstawowych definicji ja to kim jest pracownik tymczasowy i pracodawca użytkownik.

Okresy wypowiedzenia umów o pracę tymczasową

W ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zostały przewidziane następujące okresy wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową:

  • trzydniowy okres wypowiedzenia, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;
  • jednotygodniowy okres wypowiedzenia, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.
    To agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych

Jaka jest ustawowa definicja pracownika tymczasowego? Odpowiedź na to pytanie należy zacząć od stwierdzenia, że to agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracownika tymczasowego. Jaki jest cel takiego zatrudnienia? Celem tego zatrudnienia jest wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową – możliwe czy nie?

Jesteś pracodawcą, który chce wprowadzić do umowy z pracownikiem dłuższy okres wypowiedzenia? Sprawdź czy zostały spełnione te przesłanki:

  • zgoda pracownika tymczasowego
  • korzyść dla pracownika z wydłużenia okresu wypowiedzenia

Zasada uprzywilejowania pracownika – pamiętaj!

Pracodawco! Planujesz wydłużenie okresu wypowiedzenia? Zwróć uwagę na kwestię zgody pracownika i to czy wydłużenie okresu wypowiedzenia będzie dla niego korzystne! Kwestia korzyści po stronie pracownika wynika bezpośrednio z kodeksowej zasady uprzywilejowania pracownika.

Tematyka istotna dla pracodawców!

Prowadzisz agencję pracy tymczasowej i zatrudniasz pracowników na podstawie umów o pracę tymczasową? Wiedz, że masz możliwość wydłużenia okresów wypowiedzenia umów o pracę tymczasową zawartych z pracownikami!

Z całą treścią artykułu możesz zapoznać się tutaj. 

Prowadzisz agencję pracy tymczasowej? Delegujesz pracowników? 

Prowadzisz agencję pracy tymczasowej i delegujesz pracowników za granicę? Powinny zainteresować Cię artykuły dotyczące możliwości uchylania zaświadczeń A1 oraz omówiony na blogu temat związany z ustalaniem miejsca zamieszkania obywateli państw trzecich. 

Obsługa prawna agencji pracy tymczasowych

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Węglarz zajmuje się obsługą prawną agencji pracy tymczasowych. Wieloletnie doświadczenie prawne w obsłudze procesów zatrudniania pracowników tymczasowych i ich oddelegowywania pozwala radcy prawnemu Katarzynie Węglarz na świadczenie kompleksowych usług prawnych w tym zakresie.