Podwyżki kredytów – czy istnieje możliwość zmniejszenia miesięcznej raty?

Niestety sytuacja gospodarcza w Polsce nadal jest bardzo trudna. Inflacja nie wyhamowuje, co odbija się między innymi na wzroście rat kredytów, w związku z podwyżką stóp procentowych.

Dlaczego moje raty kredytowe rosną?

Rada Polityki Pieniężnej dokonuje podwyżki stóp procentowych w ramach walki z inflacją. Z założenia podwyżka stóp procentowych powinna spowolnić wzrost gospodarczy ale także wpłynąć na zmniejszenie inflacji.

Podwyżki rat kredytowych  wynikają zazwyczaj z samej umowy kredytowej. Umowy kredytowe zawierane z bankami najcześciej opierają się o tzw. zmienną stopę oprocentowania. Dotyczy to również umów kredytów hipotecznych.

Co oznacza zmienna stopa oprocentowania?

Zmienna stopa oprocentowania oznacza, że wysokość miesięcznej raty kredytu oparta jest o stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeśli stopy procentowe są zmniejszane wówczas maleje rata kredytu.

Podwyżki stóp procentowych nie mają charakteru stałego

Podwyżki stóp procentowych nie mają charakteru stałego. Oznacza to, że gdy sytuacja inflacyjna się uspokoi, stopy procentowe zostaną ponownie obniżone.

Podwyżki przychodzą z opóźnieniem

Ponadto co należy podkreślić, podwyżka stóp procentowych nie skutkuje podwyższeniem raty kredytowej już następnego dnia. Większość banków aktualizuje harmonogramy spłat w okresach np. 3 miesięcznych. Oznacza to, że powyższa dla kredytobiorców przychodzi z opóźnieniem.

Możliwe sposoby obniżenia rat kredytów

Czy można obniżyć miesięczne raty kredytów? Na to pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi jednak należy wskazać na rozwiązania z jakich mogą skorzystać kredytobiorcy.

Nadpłata i refinansowanie

Pierwszym z rozwiązań jest nadpłata pozostałej części kredytu. W przypadku nadpłaty bank będzie musiał dokonać rekalkulacji pozostałego kapitału do spłaty i odsetek. Efektem tego może być zmniejszeni raty kredytu.

Drugim sposobem jest refinansowanie kredytu w innym banku. W takim przypadku dojdzie do zawarcia nowego zobowiązania (np. ze stałym oprocentowaniem), z którego spłacone zostanie zobowiązanie pierwotne. Wówczas ryzyko może być tutaj zrównoważone stałym oprocentowaniem. Jednak z drugiej strony rata najprawdopodobniej będzie większa niż była przed podwyżką stóp procentowych.

Renegocjacja marży i wakacje kredytowe

Sposobem który może okazać się najszybszy może być renegocjacja marży z bankiem. Jeśli masz dobrą historię kredytową, spłacałeś terminowo raty, to możliwe jest podjęcie negocjacji z bankiem celem zmniejszenia marży na produkcie kredytowym. Warto rozważyć do pomoc profesjonalnego pełnomocnika przy takich negocjacjach.

Istnieje również możliwość zastosowania tzw. wakacji kredytowych. Polegają one na jednorazowym zawieszeniu na jeden lub też kilka miesięcy spłaty kredytu. Nie wiąże się to dla kredytobiorcy z żadnymi konsekwencjami, dochodzi jedynie do wydłużenia czasu spłaty kredytu o czas tych wakacji kredytowych.

Można również rozważyć negocjacje z bankiem w zakresie wydłużenia całego okresu spłaty kredytu. Takie wydłużenie będzie skutkowało zmniejszeniem naszej miesięcznej raty kredytu. Jednak w tym przypadku należy zaznaczyć, że o ile rata ulegnie zmniejszeniu, o tyle zwiększeniu ulegnie całościowy koszt kredytu.

Radca prawny Katarzyna Węglarz

+48 515 843 183