Polski Ład – z jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Polski Ład stanowi nową rzeczywistość podatkową w naszym kraju. Nie da się ukryć, że zmiany, które weszły w życie mocno odbiją się w szczególności na jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestię składki zdrowotnej, która nie będzie już podlegać odliczeniu od podatku.

Nie dziwne więc, że osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze zaczęły rozważać założenie spółki z o.o.

Plusy spółki z o.o.

Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. ma obecnie wiele plusów. Małe spółki mogą płacić niższy CIT. Przewidziana jest bowiem dla nich składka 9%, zamiast PIT-u w wysokości 17% lub 19%.

Należy pamiętać, że jest jeszcze estoński CIT, który w założeniu ma sprawiać, że podatek płaci spółka dopiero przy wypłacie zysku.

W przypadku spółki z o.o. zmniejsza się też odpowiedzialność. W tym przypadku to spółka, a nie sam przedsiębiorca zaciąga zobowiązania. To przede wszystkim więc spółka musi zobowiązania spłacać. Odpowiedzialność wspólników jest tutaj ograniczona, gdy przy jednoosobowej działalności przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem.

Minusy spółki z o.o.

Do mankamentów większość przedsiębiorców zaliczy zapewne konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Prowadzenie pełnych ksiąg handlowych wymaga wiedzy, skrupulatności i ciągłego dokształcania się. Dlatego wielu właścicieli firm oddaje księgi w ręce sprawdzonych księgowych lub zewnętrznych biur rachunkowych.

Różnicą pomiędzy jednoosobową działalnością a spółką z o.o. jest fakt, że w przypadku spółki z o.o. nie można pieniędzy firmowych wybrać z konta na swoje zachcianki, lecz trzeba je najpierw wyprowadzić ze spółki do wspólnika.

Tutaj pojawiają się problemy jak np. podwójne opodatkowanie. W przypadku jednoosobowej działalności przedsiębiorca płaci jedynie podatek dochodowy od swojego zarobku. W spółce najpierw podatek płaci sama spółka od zarobionych pieniędzy, a potem drugi podatek płaci wspólnik od kwoty, jaką uzyskał od firmy w ramach umowy o prace, powołania czy z powodu innej formy zatrudnienia.

Wobec powyższego, faktycznie więc CIT spółki jest niższy od PIT-u przy jednoosobowej działalności, ale żeby to faktycznie się opłacało fiskalnie, trzeba mieć pewność, że to drugie opodatkowanie nie skonsumuje zysków.

Jak wygląda przekształcenie działalności w spółkę z o.o.?

Omówmy krótko jedną z możliwości z jakich może skorzystać przedsiębiorca osobowy, który chce prowadzić działalność w formie spółki z o.o., a mianowicie przekształcenie. Przekształcenie to formalny proces, który odbywa się w kilku etapach.

Plan przekształcenia

Czym jest plan przekształcenia? To pisemny dokument zawierający istotne informacje nowego podmiotu prawnego. Dokument ten zawiera między innymi ustalenie wartości majątku jednoosobowej działalności gospodarczej, sprawozdanie finansowe niezbędne dla celów zmiany formy prowadzonego biznesu oraz wycenę składników majątku przekształconego przedsiębiorcy.

Badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta

Plan przekształcenia działalności musi zostać poddany zbadaniu przez biegłego rewidenta. Na wniosek przekształconego Sąd rejestrowy wyznaczy biegłego i określi jego wynagrodzenie. Na co należy zwrócić uwagę, istnieje możliwość wskazania we wniosku konkretnego biegłego.

Do wniosku dołączany jest plan przekształcenia wraz z załącznikami. Biegły rewident ma maksymalnie dwa miesiące, od dnia wyznaczenia, na napisanie opinii.

Oświadczenie o przekształceniu

Oświadczenie o przekształceniu następuje po analizie planu przekształcenia. Dokument ten zawiera się w formie aktu notarialnego. Dokument zawiera rodzaj nowej spółki, wysokość kapitału zakładowego, imiona i nazwiska członków zarządu nowej spółki.

 Umowa spółki

Umowa spółki, jak pozostałe dokumenty musi być sporządzana w formie aktu notarialnego. Wraz z nią zawierany jest również akt założycielski spółki z o.o. i powoływane są nowe władze przekształconej.

Rejestracja Spółki

Ostatnim krokiem jest rejestracja spółki z oo. w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Warto wiedzieć, że przekształcenie wiąże się dla przedsiębiorcy z kosztami. Dla przykładu koszty te to opłata od wpisu do KRS czy opłaty notarialne.