Przedsiębiorco, likwidujesz działalność? Zapłacisz składkę zdrowotną!

Jeśli jesteś przedsiębiorcą likwidującym działalność gospodarczą musisz liczyć się z tym, że będziesz musiał zapłacić składkę zdrowotną od przychodu uzyskanego ze sprzedaży towarów. Chodzi o towary pozostałe po prowadzonym biznesie i sprzedawane składniki majątkowe, jeżeli są one zbywane w miesiącu w którym zamykasz firmę.

Wszystkiemu winny Polski Ład

Powyższe jest skutkiem zmian w zasadach opłacania składki zdrowotnej. Zmiany zostały wprowadzone nowymi przepisami podatkowymi – Polskim Ładem.

Przychód z działalności

Zgodnie z przepisami jeśli przedsiębiorca zamyka działalność gospodarczą i w ciągu sześciu lat wyprzedaje składniki majątkowe, które wcześniej w związku z likwidacją działalności gospodarczej przeszły do majątku osobistego albo sprzedaje majątek zlikwidowanej spółki osobowej (niebędącej podatnikiem CIT, czyli partnerskiej lub niektórych jawnych), to uzyskuje przychód z działalności gospodarczej.

Natomiast jeśli składki majątkowe są sprzedawane po upływie tych sześciu lat, wówczas sprzedaż nie jest traktowana jako sprzedaż w ramach działalności gospodarczej. Nie ma wobec tego obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Jak uniknąć zapłaty podatku zdrowotnego? Decydujący moment zbycia

Metodą na uniknięcie zapłaty podatku zdrowotnego jest niesprzedawanie towarów i składników majątku w miesiącu w którym zamykamy działalność gospodarczą. Warto więc być w tej kwestii cierpliwym.

Stosownie bowiem do przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, a także ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, koniecznym warunkiem objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz społecznym jest prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeśli więc ktoś wyprzedaje rzeczy, jakie były związane z działalnością, którą prowadził, już po jej zamknięciu, nie można nałożyć na niego podatku. Źródłem takiego przychodu nadal jest prowadzona uprzednio działalność, jednak, sprzedający nie prowadzi jej w momencie sprzedaży składników majątku, wobec czego nie może być obciążony podatkiem.