Rozwód bez alimentów na dziecko – czy to możliwe?

Rozwód małżonków posiadających dzieci częstokroć bywa dużo dłuższy i bardziej skomplikowany. Sąd musi wziąć bowiem pod uwagę losy dzieci, zatroszczyć się o ustalenie sposobu ich wychowania, utrzymania, miejsca zamieszkania etc. O czym zatem łącznie z rozwodem może orzekać sąd?

Sąd orzeka o tym:

  1. komu ma zostać powierzona władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron;
  2. gdzie dzieci mają mieć stałe miejsce zamieszkania;
  3. w jaki sposób mają być uregulowane kontakty dzieci z rodzicami;
  4. w jaki sposób i w jakiej wysokości ma być uregulowany obowiązek alimentacyjny obojga
  5. rodziców względem małoletnich dzieci;

Podczas sprawy rozwodowej Sąd może orzekać również odnośnie określenia sposobu korzystania z mieszkania stron przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie.

Zgodność małżonków

Czasami jednak zdarza się, że małżonkowie są zgodni co do kwestii wyżej opisanych. Wtedy też wystarczy wskazać sądowi zgodny rodzicielski plan wychowawczy wraz z odpowiednimi wnioskami w zakresie nieorzekania o wyżej wskazanych kwestiach.

Jeśli więc spór powstały między małżonkami dotyczy tylko małżeństwa i strony potrafią uzyskać porozumienie w sprawach dotyczących wychowania i utrzymania dzieci – można uniknąć długich – często nieprzyjemnych – procesów.

Masz pytania dotyczące rozwodu? Skontaktuj się bezpośrednio!

Radca prawny Alicja Michalik

tel. +48 793 963 793