OGÓLNA

Zakaz konkurencji w umowie B2B z programistą

Zakaz konkurencji jest często stosowany w umowach współpracy pomiędzy software housami a programistami prowadzącymi działalność gospodarczą.  Zakaz konkurencji umowa B2B Zakaz konkurencji jest powszechnie stosowany w przypadku umów o pracę ale również w przypadku umów cywilnoprawnych, w tym umów B2B zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami (business-to-business). Zakaz konkurencji po… Czytaj więcej »Zakaz konkurencji w umowie B2B z programistą

NSA o tym czy wydatki na imprezy integracyjne są kosztem

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał w ostatnim czasie sprawię spółki informatycznej, która zatrudnia osoby na podstawie umów o pracę i która jednocześnie współpracuje z przedsiębiorcami na podstawie umów B2B. Spółka argumentowała, że planuje organizować spotkania integracyjne. W ocenie firmy wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych m.in.… Czytaj więcej »NSA o tym czy wydatki na imprezy integracyjne są kosztem

RODO w procesie delegowania pracowników

  • OGÓLNA

Problematyka przekazywania danych osobowych pracowników delegowanych w celu świadczenia pracy w innym państwie członkowskim wymaga szczególnego podejścia, ponieważ należy brać pod uwagę ochronę danych pracowników w kontekście ich delegowania do pracy w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub do państw trzecich. Proces delegowania pracowników z Polski… Czytaj więcej »RODO w procesie delegowania pracowników

Cudzoziemcy i działalność gospodarcza w Polsce

Cudzoziemców zakładających działalności gospodarcze w Polsce w wielu przypadkach obowiązują takie same przepisy jak polskich obywateli. Dotyczy to osób pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskich, należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z krajów, które zawarły umowę o możliwości korzystaniu ze swobody przedsiębiorczości. Osoby takie rejestrują w Polsce… Czytaj więcej »Cudzoziemcy i działalność gospodarcza w Polsce

Miejsce pracy pracownika budowlanego

Pracownik budowlany a podróż służbowa W przypadku pracowników budowlanych zazwyczaj nie można powiedzieć, że mają stałe miejsce świadczenia pracy. Najczęściej praca pracowników budowlanych jest wykonywana bezpośrednio w terenie, który dotyczy prowadzonej inwestycji. Nierozerwalnie również praca pracowników budowlanych jest związana z ciągłymi wyjazdami i przemieszczaniem się.… Czytaj więcej »Miejsce pracy pracownika budowlanego

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeśli jesteś pracodawcą, który chce zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy sprawdź kiedy będziesz mógł to zrobić na podstawie oświadczenia i jak je uzyskać. Co powinieneś wiedzieć o oświadczeniu? Warunki złożenia oświadczenia  Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi możesz złożyć, jeżeli łącznie są… Czytaj więcej »Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jak uzyskasz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Kwestię uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wprost reguluje Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. Poniżej omówimy podstawowe kwestie związane z uzyskaniem tego zezwolenia. Jakie są warunki uzyskania zezwolenia? Zezwolenie może uzyskać cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej… Czytaj więcej »Jak uzyskasz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Specustawa – pytania o zatrudnianie obywateli Ukrainy

Czy specustawa ułatwi zatrudnianie obywateli Ukrainy? Na to pytanie należałoby odpowiedzieć twierdząco. Specustawa z założenia ma ułatwić obywatelom Ukrainy dostęp do rynku pracy i uprościć procedury związane z legalizacją zatrudnienia. Co przewiduje specustawa w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy? Projekt ustawy przewiduje, że pracodawca zatrudniający obywatela… Czytaj więcej »Specustawa – pytania o zatrudnianie obywateli Ukrainy