OGÓLNA

Specustawa – pytania o zatrudnianie obywateli Ukrainy

Czy specustawa ułatwi zatrudnianie obywateli Ukrainy? Na to pytanie należałoby odpowiedzieć twierdząco. Specustawa z założenia ma ułatwić obywatelom Ukrainy dostęp do rynku pracy i uprościć procedury związane z legalizacją zatrudnienia. Co przewiduje specustawa w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy? Projekt ustawy przewiduje, że pracodawca zatrudniający obywatela… Czytaj więcej »Specustawa – pytania o zatrudnianie obywateli Ukrainy

WAŻNE! Możliwości wjazdu obywateli Ukrainy do Polski

  • OGÓLNA

W obliczu ataku Rosji na Ukrainę, część obywateli Ukrainy ucieka do Polski. Niestety obecnie polskie placówki konsularne w Ukrainie zawiesiły swoją działalność i nie ma możliwości uzyskania wiz do Polski. Obywatele Ukrainy nadal mają możliwość wjazdu do Polski na podstawie: ruchu bezwizowego na podstawie paszportu… Czytaj więcej »WAŻNE! Możliwości wjazdu obywateli Ukrainy do Polski

Negocjacje handlowe – dlaczego warto zaangażować prawnika?

Prowadzenie negocjacji przez przedsiębiorcę z kontrahentami w sposób skuteczny niewątpliwie przedkłada się na uzyskanie korzystnych dla niego warunków umowy. Wobec tego, podejmując współpracę z partnerami biznesowymi nie warto ryzykować i podpisywać umowę podsuniętą przez kontrahenta bez nałożenia w jej treści swoich uwag. Należy przy tym pamiętać,… Czytaj więcej »Negocjacje handlowe – dlaczego warto zaangażować prawnika?

Adwokat i radca prawny a prawnik

Jakie uprawnienia ma adwokat, a jakie radca prawny? Zacznijmy o tego, że adwokatem lub radcą prawnym może być osoba, która ukończyła 5-letnie studia prawnicze, następnie 3-letnią aplikację adwokacką lub radcowską prowadzoną przez samorządy zawodowe, a następnie zdała egzamin zawodowy i została wpisana na listę radców… Czytaj więcej »Adwokat i radca prawny a prawnik

Wsparcie prawne COVID-19

  • OGÓLNA

Kancelaria wychodząc naprzeciw bieżącym problemom klientów związanym z zaistniałą sytuacją wywołaną Covid-19, świadczy pomoc prawną dedykowaną klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom w szczególności w zakresie: wsparcia pracodawców (korzystanie z form wsparcia przewidzianych dla pracodawców oraz kwestie związane z przestojem, pracą zdalną, regulaminami pracy zdalnej, umowami i… Czytaj więcej »Wsparcie prawne COVID-19