PRAWNIK PRACODAWCY

Radca prawny Katarzyna Węglarz dla Prawo.pl – umowa o pracę tymczasową

W serwisie Prawo.pl można zapoznać się z artykułem radcy prawnego Katarzyny Węglarz o możliwości wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową. Pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy W artykule dowiesz podstawowych definicji ja to kim jest pracownik tymczasowy i pracodawca użytkownik. Okresy wypowiedzenia umów o pracę tymczasową… Czytaj więcej »Radca prawny Katarzyna Węglarz dla Prawo.pl – umowa o pracę tymczasową

Ustalanie miejsca zamieszkania obywateli państw trzecich – ZUS publikuje nowe zasady

Ważna informacja! ZUS w dniu 31 marca 2022 r. opublikował na swojej oficjalnej stronie nowe zasady dotyczące ustalania miejsca zamieszkania obywateli państw trzecich. Tytuły pobytowe, które uprawniają do otrzymania A1 ZUS wskazał na tytuły pobytowe uprawniające do otrzymania zaświadczenia A1. Za legalnie zamieszkującą w Polsce… Czytaj więcej »Ustalanie miejsca zamieszkania obywateli państw trzecich – ZUS publikuje nowe zasady

Wniosek o zaświadczenie A1 złożysz już tylko elektronicznie!

Zaświadczenia A1 pracodawcom delegującym pracowników do innych krajów przedstawiać nie trzeba. Przypomnijmy jednak na wstępie tylko, że zaświadczenie A1 wydawane przez ZUS jako tzw. instytucję właściwą potwierdza fakt obowiązywania polskiego ustawodawstwa w odniesieniu do takich osób. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że dani pracownicy delegowani pozostają ubezpieczeni… Czytaj więcej »Wniosek o zaświadczenie A1 złożysz już tylko elektronicznie!

Wyjazd obywatela Ukrainy na wojnę a umowa o pracę z polskim pracodawcą

Od ubiegłego czwartku pracownicy z Ukrainy wyjeżdżają albo chcą wyjeżdżać z Polski na Ukrainę w celu obrony kraju. Obywatele Ukrainy stanowią w Polsce nieodłączny element polskiego rynku pracy. Sytuacja jest niecodzienna, albowiem polscy pracodawcy zatrudniający mężczyzn z Ukrainy mierzą się obecnie z masowymi odejściami pracowników,… Czytaj więcej »Wyjazd obywatela Ukrainy na wojnę a umowa o pracę z polskim pracodawcą

Pakiet Mobilności – przegląd najistotniejszych zmian

W styczniu br. prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadziła zmiany wynikające z głośnego Pakietu Mobilności. Zmiany obowiązują od 2 lutego br. Jakie najważniejsze zmiany wiążą się z Pakietem Mobilności? Likwidacja podróży służbowych Zmiany… Czytaj więcej »Pakiet Mobilności – przegląd najistotniejszych zmian

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców!

Dnia 29 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy ustawy zmieniającej ustawę o cudzoziemcach. Ustawa wprowadza zmiany w zakresie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Jakie są najważniejsze zmiany, które powinny zainteresować pracodawcę? Zmiany w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zmiany w tym zakresie dotyczą… Czytaj więcej »Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców!

Zwolnienia grupowe a odprawy pieniężne

Zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawca zmuszony jest z różnych względów – najczęściej ekonomicznych, ale również organizacyjno-strukturalnych czy technologiczno-ekologicznych – do rozwiązania stosunku pracy z kilkoma pracownikami. Pomimo, iż sytuacja taka podyktowana będzie przyczyną finansową zachodzącą po stronie pracodawcy, musi on jednak liczyć się z obowiązkiem… Czytaj więcej »Zwolnienia grupowe a odprawy pieniężne

Badania BHP i badania lekarskie pracowników delegowanych do Polski

Jak wygląda kwestia uznawania w Polsce badań pracowników delegowanych do Polski? Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązująca obecnie zasadą, w przypadku pracowników delegowanych do pracy w Polsce, właściwe jest prawo państwa ich pochodzenia. Pamiętać przy tym należy, że ta zasada została zmodyfikowana na korzyść pracowników delegowanych… Czytaj więcej »Badania BHP i badania lekarskie pracowników delegowanych do Polski