PRAWO PRACY

Radca prawny Katarzyna Węglarz dla Prawo.pl – umowa o pracę tymczasową

W serwisie Prawo.pl można zapoznać się z artykułem radcy prawnego Katarzyny Węglarz o możliwości wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową. Pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy W artykule dowiesz podstawowych definicji ja to kim jest pracownik tymczasowy i pracodawca użytkownik. Okresy wypowiedzenia umów o pracę tymczasową… Czytaj więcej »Radca prawny Katarzyna Węglarz dla Prawo.pl – umowa o pracę tymczasową

Odpowiedzialność na umowie B2B i umowie o pracę.

W ostatnim czasie do naszej kancelarii zwrócił się programista celem zaopiniowania projektu kontraktu B2B jaki przedłożył mu potencjalny zamawiający. W tym przypadku najwięcej wątpliwości klienta dotyczących kontraktu związanych było z postanowieniem umownym zgodnie z którym on jako wykonawca miał ponosić odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy… Czytaj więcej »Odpowiedzialność na umowie B2B i umowie o pracę.

Specustawa – pytania o zatrudnianie obywateli Ukrainy

Czy specustawa ułatwi zatrudnianie obywateli Ukrainy? Na to pytanie należałoby odpowiedzieć twierdząco. Specustawa z założenia ma ułatwić obywatelom Ukrainy dostęp do rynku pracy i uprościć procedury związane z legalizacją zatrudnienia. Co przewiduje specustawa w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy? Projekt ustawy przewiduje, że pracodawca zatrudniający obywatela… Czytaj więcej »Specustawa – pytania o zatrudnianie obywateli Ukrainy

Ułatwienia w zatrudnianiu uchodźców z Ukrainy?

W rządzie obecnie trwają prace nad projektem ustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w ich kraju. Czego ma dotyczyć projektowana ustawa? Ustawa ma określać szczególne zasady zalegalizowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy… Czytaj więcej »Ułatwienia w zatrudnianiu uchodźców z Ukrainy?

Pakiet Mobilności – przegląd najistotniejszych zmian

W styczniu br. prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadziła zmiany wynikające z głośnego Pakietu Mobilności. Zmiany obowiązują od 2 lutego br. Jakie najważniejsze zmiany wiążą się z Pakietem Mobilności? Likwidacja podróży służbowych Zmiany… Czytaj więcej »Pakiet Mobilności – przegląd najistotniejszych zmian

Sąd o pozornym zatrudnieniu żony prezesa w spółce

W ostatnim czasie Sąd Okręgowy w Warszawie wypowiedział się w kwestii pozornego zatrudnienia. Czego dotyczyła sprawa? Spółka zatrudniła Panią Annę (imię zostało zmienione) aby zajmowała się w niej marketingiem. Uprzednio marketingiem dla firmy zajmował się zewnętrzny podmiot. Niedługo po zawarciu umowy o pracę, pracownica stała się niezdolna… Czytaj więcej »Sąd o pozornym zatrudnieniu żony prezesa w spółce

Oddelegowanie pracownika a podróż służbowa

Dlaczego rozróżnienie pojęcia oddelegowania pracownika od podróży służbowej jest takie ważne? Jest to istotne, ponieważ prawidłowe zakwalifikowanie wyjazdu pracownika ma wpływ na zakres świadczeń należnych pracownikowi od pracodawcy, zastosowanie wyłączeń z podstawy wymiaru składki, zastosowanie zwolnień PIT aż po sam zakres obowiązków jakie ma pracodawca… Czytaj więcej »Oddelegowanie pracownika a podróż służbowa

Praca zdalna – zaglądamy do założeń projektu ustawy

Obecne rozwiązania dotyczące pracy zdalnej uregulowane w tarczy antykryzysowej mają charakter tymczasowy. Niesłabnąca popularność pracy zdalnej wśród pracodawców i pracowników przesądziła jednak o tym, że praca zdalna ma zostać wpisana na stałe do Kodeksu pracy. W tym tygodniu Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii opublikowało założenia… Czytaj więcej »Praca zdalna – zaglądamy do założeń projektu ustawy

Świadczenia dla pracowników pracujących zdalnie a PIT i ZUS.

Praca zdalna na stałe zagościła w rzeczywistości pracodawców i pracowników. Zapisy dotyczące pracy zdalnej zostały wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej w reakcji na potrzeby wywołane pandemią COVID-19. Jednocześnie trwają prace nad projektem zmiany kodeksu pracy i wpisaniu na stałe do niego pojęcia pracy zdalnej. Jednak… Czytaj więcej »Świadczenia dla pracowników pracujących zdalnie a PIT i ZUS.

Umowa o pracę a umowa B2B.

W wielu branżach, jak np. w branży IT, umowa o pracę powoli ustępuje miejsca innym formom zatrudnienia opartym na bardziej elastycznych umowach cywilnoprawnych, np. umowie B2B. Co właściwie kryje się pod pojęciem B2B? B2B (business to business), to umowa cywilnoprawna regulująca współpracę dwojga przedsiębiorców. Jest… Czytaj więcej »Umowa o pracę a umowa B2B.