Ustalenie ojcostwa przed porodem – jak to wygląda?

Uznanie ojcostwa przed porodem dotyczy mężczyzn, którzy nie są mężami matki dziecka. Zgodnie bowiem z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dnia od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Dlaczego w pozostałych przypadkach warto uznać ojcostwo

Ponieważ, mężczyzna nabywa władzę rodzicielską nad dzieckiem od jego momentu jego urodzenia aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Czym jest władza rodzicielska?

W orzecznictwie SN funkcjonuje definicja zgodnie z którą władza rodzicielska stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów.

W uproszczeniu – władza rodzicielska to możliwość decydowania o dziecku i sprawowania pieczy nad jego majątkiem.

Dlaczego władza rodzicielska jest tak istotna

Dzięki uznaniu władzy rodzicielskiej ojciec dziecka będzie mógł zabrać dziecko ze szpitala ze sobą do domu, w przypadku jeśli matka dziecka będzie w nim jeszcze pozostawać. Ojciec dziecka będzie miał możliwość podejmowania decyzji o zabiegach medycznych i być informowany o tym co się dzieje z dzieckiem.

Ponadto co ważne, w kontekście formalności związanych z narodzinami potomka, ojciec będzie mógł dokonać czynności związanych z rejestracją dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Kiedy można uznać ojcostwo?

Jak to zostało wskazane na wstępie, uznania ojcostwa można dokonać już przed narodzinami dziecka.

Najłatwiejszą drogą jest uznanie ojcostwa przed kierownikiem USC. W tym celu należy umówić się na wizytę w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.