Wniosek o zaświadczenie A1 złożysz już tylko elektronicznie!

Zaświadczenia A1 pracodawcom delegującym pracowników do innych krajów przedstawiać nie trzeba. Przypomnijmy jednak na wstępie tylko, że zaświadczenie A1 wydawane przez ZUS jako tzw. instytucję właściwą potwierdza fakt obowiązywania polskiego ustawodawstwa w odniesieniu do takich osób. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że dani pracownicy delegowani pozostają ubezpieczeni w polskim ZUS.

Wniosek o A1 tylko elektronicznie

Lada moment, czyli od 1 kwietnia 2022 r. nadchodzi duża zmiana w formule wnioskowania o zaświadczenie A1. Można będzie bowiem ubiegać się o nie jedynie w formie elektronicznej. Wniosek będzie można złożyć na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Ważne!

Wnioski papierowe nie będą już przyjmowane przez ZUS!

Zaświadczenie A1 w postaci dokumentu elektronicznego

Od 1 kwietnia 2022 r. ZUS będzie wydawał zaświadczenia A1 wyłączenie w formie dokumentu elektronicznego. Dokument będzie udostępniany wnioskodawcy na PUE.

Wnioskodawca będzie miał możliwość wydrukowania tego zaświadczenia. Taki wydruk będzie stanowił dowód tego, co zostało stwierdzone w zaświadczeniu wydanym w postaci elektronicznej przez ZUS.

Ważne!

Dokument postaci wydruku zaświadczenia A1 ma charakter dokumentu urzędowego w rozumieniu polskich przepisów i jest dowodem w procedurach prawnych.

Radca prawny Katarzyna Węglarz

tel. +48 515 843 183