Work-life balance i przejrzyste warunki zatrudnienia

Pracodawcy mają ostatnio bardzo intensywny okres. Dopiero wdrożona została do Kodeksu pracy praca zdalna, a już na horyzoncie widać kolejne zmiany. Dnia 26 kwietnia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy związane z wdrożeniem do przepisów krajowych dyrektywy work-life balance i dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.

Zmiany w urlopach

Jedna z ważniejszych zmian jakie wejdą w życie w dniu 26 kwietnia 2023 r. dotyczy urlopów. W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że prawo ojca do urlopu rodzicielskiego nie będzie uzależnione od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu.

Ponadto wprowadzona zostanie, w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego, nieprzenoszalna część tego urlopu, w wymiarze do 9 tygodni, dla każdego z rodziców. Wprowadzony dodatkowo zostanie 70 proc. zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców.

Kolejną nowością jest urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Urlop ten będzie bezpłatny.

Wprowadzona zostanie także możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy „z powodu działania siły wyższej”. Zwolnienie będzie możliwe do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

Dodatkowe przerwy

Do czasu pracy będą wliczane ponadto nowe dwie dodatkowe przerwy. Pracownik będzie mógł skorzystać z drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli jego dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin pracy, a także z trzeciej, co najmniej 15-minutowej przerwy – przy ponad 16-godzinnym wymiarze czasu pracy.

Zmiany w umowach o pracę

Zmiany dotyczą również umów o pracę. Umożliwione zostanie szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy, w tym poprzez pracę zdalną, elastyczne rozkłady czasu pracy (ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, weekendowy system czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy i przerywany czas pracy) oraz pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Kolejną nowością jest to, że pracownik, który wykonywał pracę przez co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo wystąpić, raz w roku, o zmianę rodzaju umowy – na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Pracownik, który złoży taki wniosek będzie musiał otrzymać pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia

Rozszerzony zostanie też zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika. To kolejna zmiana o której muszą pamiętać pracodawcy. W tym przypadku chodzi m.in. o informację o prawie do szkoleń czy o długości płatnego urlopu.

Ważne! Dotyczy to także pracowników wysyłanych do pracy do państwa UE lub państwa trzeciego oraz pracownika delegowanego.

Zmiany w kodeksie pracy – zmiany w firmach

Pracodawcy muszą pamiętać aby wdrożyć zmiany jakie pojawią się w Kodeksie pracy już 26 kwietnia 2023 r. Konieczna między innymi będzie zmiana informacji o warunkach zatrudnienia pracownika. Pracodawcy muszą też przygotować się na zmiany związane z wypowiadaniem umów o pracę na czas określony, bo w takim wypowiedzeniu trzeba będzie podać przyczynę. Kolejną istotną kwestią są między innymi nowe uregulowania dotyczące zawierania umów na okres próbny.

Szkolenia dla firm – zmiany w prawie pracy

Pracodawcy powinni rozważyć wcześniejsze przygotowanie działów HR i zatrudnionych w firmach pracowników na nadchodzące zmiany. Dobrym sposobem jest zlecenie szkolenia w tym zakresie zewnętrznym specjalistom. Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Węglarz organizuje szkolenia dla pracodawców i pracowników. Radca prawny Katarzyna Węglarz oraz współpracujący z kancelarią specjaliści z obszaru prawa pracy, posiadają praktyczne doświadczenie w doradztwie małym, średnim jak i dużym przedsiębiorstwom.

Jeśli jesteś zainteresowany/a ofertą szkoleniową skorzystaj z formularza poniżej lub skontaktuj się telefonicznie: +48 515 843 183.