Zakres usług

Nasze specjalizacje

Kancelaria obsługuje zarówno klientów indywidualnych jak i wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze. Każdy Klient jest dla nas ważny. Poniżej znajdą Państwo specyfikację oraz zakres świadczonych przez Kancelarię usług.

Obsługa korporacyjna

Obsługa korporacyjna

Prowadzisz firmę, a może właśnie rozważasz jej założenie? Zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Możemy udzielić Ci wsparcia w następujących obszarach:

  • - bieżące doradztwo prawne i podatkowe,
  • - sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie kontraktów handlowych,
  • - windykacja należności,
  • - rejestracja spółek oraz wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • - reprezentacja Klientów w sprawach dotyczących działalności firmy we wszystkich instancjach sądowych

E-commerce

E-commerce

Oferujemy obsługę prawną podmiotów z branży e-commerce. Zapewnimy wsparcie merytoryczne Twojego e-biznesu (prawo konsumenckie, własność intelektualna, RODO). W tym zakresie w szczególności oferujemy:

- audyt aktualnego procesu zakupowego w tym opisu towarów, checkbox’ów itp.,
- przygotowanie niezbędnej dokumentacji w tym regulaminów oraz materiałów związanych z ochroną danych osobowych (w tym zgodnych z RODO),
- wparcie w bieżących problemach prawnych, zwłaszcza w zakresie reklamacji oraz odstąpień od umów,
- szkolenia dostosowane do potrzeb Klientów

Fundusze unijne

Fundusze unijne

Jesteś beneficjentem funduszy unijnych i potrzebujesz wsparcia prawnego?

Dla beneficjentów świadczymy następujące usługi:

-doradztwo prawne na etapie składania wniosku o dofinansowanie i wdrażania projektu,
-reprezentacja w postępowaniach kontrolnych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych w zakresie stwierdzonych w projektach UE nieprawidłowości, korekt finansowych i zwrotów środków z UE,
-doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektów unijnych

Prawo pracy

Prawo pracy

Jesteś pracodawcą albo pracownikiem i szukasz wsparcia prawnika?

W zakresie prawa pracy oferujemy:

- obsługę umów w zakresie zatrudniania pracowników,
- sporządzanie pisemnych opinii prawnych dotyczących prawa pracy,
- tworzenie projektów dokumentacji pracowniczej,
- reprezentację pracowników i pracodawców przed sądami wszystkich instancji

Posiadamy również bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze pracodawców delegujących pracowników do krajów UE.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Rozwiązujemy problemy konsumentów w kryzysie. Zapewniamy pomoc prawną w zakresie upadłości konsumenckiej osób fizycznych.

Świadczymy kompleksowe wsparcie prawne w tym zakresie, takie jak:

- przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką,
- reprezentowanie Klientów w sądowym postępowaniu upadłościowym, reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym (wstrzymanie egzekucji komorniczych),
- stały kontakt z sądem i Klientem, uzyskiwanie niezbędnych dokumentów,
- reprezentowanie Klientów przed syndykiem upadłości

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne

Kancelaria współpracuje ze specjalistami od prawa rodzinnego. Gwarantujemy jasną komunikację i indywidualne podejście do każdej sprawy.

Nasi specjaliści oferują wsparcie w następujących sprawach:

- rozwodowych,
- o separację,
- o podział majątku wspólnego,
- o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,
- o alimenty,
- dotyczących ustalania przez sąd kontaktów z dziećmi,
- z zakresu władzy rodzicielskiej (wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienia, ograniczenia i rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka)