Zakres usług

Nasze specjalizacje

Kancelaria obsługuje zarówno klientów indywidualnych jak i wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze. Każdy Klient jest dla nas ważny. Poniżej znajdą Państwo specyfikację oraz zakres świadczonych przez Kancelarię usług.

Obsługa korporacyjna

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Doradzamy firmom.

Możemy udzielić Ci wsparcia w następujących obszarach:

  • - bieżące doradztwo prawne i podatkowe,
  • - sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
  • - ustalanie warunków zatrudnienia w kraju przyjmującym,
  • - rejestracja spółek oraz wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • - reprezentacja Klientów w sprawach dotyczących działalności firmy we wszystkich instancjach sądowych

Global Mobility

Delegowanie pracowników i zatrudnianie cudzoziemców

Oferujemy obsługę prawną podmiotom zatrudniającym cudzoziemców i delegującym pracowników. W tym zakresie w szczególności oferujemy:

- stałe jak i doraźne wsparcie prawne na każdym etapie procesu delegowania pracowników do innych krajów UE,
- wsparcie prawne w uzyskiwaniu zaświadczeń A1,
- stałe jak i doraźne wsparcie prawne na każdym etapie procesu delegowania pracowników z krajów UE i poza UE do Polski,
- szkolenia dostosowane do potrzeb Klientów zatrudniających cudzoziemców i delegujących pracowników

Fundusze unijne

Fundusze unijne

Jesteś beneficjentem funduszy unijnych i potrzebujesz wsparcia prawnego?

Dla beneficjentów świadczymy następujące usługi:

-doradztwo prawne na etapie składania wniosku o dofinansowanie i wdrażania projektu,
-reprezentacja w postępowaniach kontrolnych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych w zakresie stwierdzonych w projektach UE nieprawidłowości, korekt finansowych i zwrotów środków z UE,
-doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektów unijnych

Prawo pracy

Prawo pracy

Jesteś pracodawcą albo pracownikiem i szukasz wsparcia prawnika?

W zakresie prawa pracy oferujemy:

- obsługę umów w zakresie zatrudniania pracowników,
- sporządzanie pisemnych opinii prawnych dotyczących prawa pracy,
- tworzenie projektów dokumentacji pracowniczej,
- reprezentację pracowników i pracodawców przed sądami wszystkich instancji

Posiadamy również bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze pracodawców delegujących pracowników do krajów UE.

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne

Świadczymy wsparcie prawne obszarze ubezpieczeń społecznych takie jak:

- analiza świadczeń pracowniczych pod kątem ich oskładkowania i opodatkowania,
- wsparcie prawne w toku kontroli ZUS i przygotowywanie odwołań od decyzji ZUS,
- reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych przeciwko ZUS,
- wsparcie prawne w sprawach dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- wsparcie prawne w sprawach dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,