Wsparcie prawne COVID-19

  • OGÓLNA

Kancelaria wychodząc naprzeciw bieżącym problemom klientów związanym z zaistniałą sytuacją wywołaną Covid-19, świadczy pomoc prawną dedykowaną klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom w szczególności w zakresie:

  • wsparcia pracodawców (korzystanie z form wsparcia przewidzianych dla pracodawców oraz kwestie związane z przestojem, pracą zdalną, regulaminami pracy zdalnej, umowami i ich aneksowaniem),
  • przygotowania wniosków o dofinansowanie,
  • doradztwa w przypadku kontroli wykorzystania świadczeń,
  • restrukturyzacji zobowiązań wobec ZUS,
  • sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne za niestosowanie się do ustanowionych w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nakazów, zakazów lub ograniczeń oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym.

W celu uzyskania szczegółów oraz informacji o innych formach pomocy prawnej związanej z COVID-19 zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.