sierpień 2022

Delegowanie pracowników z krajów trzecich

Zatrudnianie pracowników coraz częściej nabiera międzynarodowego charakteru. Polska jest w czołówce państw UE najczęściej delegujących pracowników za granicę. Jeśli zatrudniasz pracowników będących obywatelami państw trzecich i chcesz oddelegować ich do innego kraju członkowskiego, koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami. Czym jest delegowanie pracowników? Zacznijmy jednak od… Czytaj więcej »Delegowanie pracowników z krajów trzecich

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeśli jesteś pracodawcą, który chce zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy sprawdź kiedy będziesz mógł to zrobić na podstawie oświadczenia i jak je uzyskać. Co powinieneś wiedzieć o oświadczeniu? Warunki złożenia oświadczenia  Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi możesz złożyć, jeżeli łącznie są… Czytaj więcej »Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jak uzyskasz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Kwestię uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wprost reguluje Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. Poniżej omówimy podstawowe kwestie związane z uzyskaniem tego zezwolenia. Jakie są warunki uzyskania zezwolenia? Zezwolenie może uzyskać cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej… Czytaj więcej »Jak uzyskasz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?