PODATKI

NSA o tym czy wydatki na imprezy integracyjne są kosztem

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał w ostatnim czasie sprawię spółki informatycznej, która zatrudnia osoby na podstawie umów o pracę i która jednocześnie współpracuje z przedsiębiorcami na podstawie umów B2B. Spółka argumentowała, że planuje organizować spotkania integracyjne. W ocenie firmy wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych m.in.… Czytaj więcej »NSA o tym czy wydatki na imprezy integracyjne są kosztem

Oddelegowanie pracownika a podróż służbowa

Dlaczego rozróżnienie pojęcia oddelegowania pracownika od podróży służbowej jest takie ważne? Jest to istotne, ponieważ prawidłowe zakwalifikowanie wyjazdu pracownika ma wpływ na zakres świadczeń należnych pracownikowi od pracodawcy, zastosowanie wyłączeń z podstawy wymiaru składki, zastosowanie zwolnień PIT aż po sam zakres obowiązków jakie ma pracodawca… Czytaj więcej »Oddelegowanie pracownika a podróż służbowa

Świadczenia dla pracowników pracujących zdalnie a PIT i ZUS.

Praca zdalna na stałe zagościła w rzeczywistości pracodawców i pracowników. Zapisy dotyczące pracy zdalnej zostały wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej w reakcji na potrzeby wywołane pandemią COVID-19. Jednocześnie trwają prace nad projektem zmiany kodeksu pracy i wpisaniu na stałe do niego pojęcia pracy zdalnej. Jednak… Czytaj więcej »Świadczenia dla pracowników pracujących zdalnie a PIT i ZUS.

Podróże służbowe pracowników budowlanych pod lupą WSA.

Tło sprawy Pracownicy Urzędu Skarbowego przeprowadzili u przedsiębiorcy kontrolę podatkową w zakresie sprawdzenia prawidłowości obliczania i terminowości wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W kontroli ustalono, że przedsiębiorca m.in. w ciężar kosztów uzyskania przychodów rozliczył podróże służbowe. Z zebranych w kontroli dokumentów (jak… Czytaj więcej »Podróże służbowe pracowników budowlanych pod lupą WSA.