zus

Wsparcie prawne COVID-19

  • OGÓLNA

Kancelaria wychodząc naprzeciw bieżącym problemom klientów związanym z zaistniałą sytuacją wywołaną Covid-19, świadczy pomoc prawną dedykowaną klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom w szczególności w zakresie: wsparcia pracodawców (korzystanie z form wsparcia przewidzianych dla pracodawców oraz kwestie związane z przestojem, pracą zdalną, regulaminami pracy zdalnej, umowami i… Czytaj więcej »Wsparcie prawne COVID-19