Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 

Począwszy od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ma być wypłacany na podstawie rozporządzenia z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz rozporządzenia z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Drugie z rozporządzeń dotyczy rodziców będących ubezpieczonych w KRUS.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na podstawie dotychczasowych przepisów, które nie uległy zmianie. Jednak jak okazuje się zmianie uległa interpretacja przepisów, przynajmniej tak wynika z informacji opublikowanych na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak bowiem podaje ZUS zasiłku nie otrzymają rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

 

W jakich przypadkach przysługuje zasiłek opiekuńczy?

 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8 jeśli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

 

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19,
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

 

W powyższych przypadkach dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ponadto ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

 

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zasiłek przysługuje również rodzicom lub opiekunom pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowo zasiłek opiekuńczy przysługuje gdy otwarta placówka nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

 

W razie potrzeby uzyskania szczegółów dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.