Rozwód krok po kroku cz. 2

Rozwód bez orzekania o winie a rozwód z orzeczeniem o winie

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie? Rozwód z orzeczeniem o winie jest przeprowadzany w przypadku, gdy jeden z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego lub winne są obie strony.

Procedura rozwodu z orzeczeniem o winie jest bardzo skomplikowana. W praktyce bowiem najczęściej jest tak, że małżonek nie przyjmuje na siebie winy i trzeba tę winę przed sądem udowodnić. Jeśli więc to Ty zdecydujesz się na złożenie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie małżonka, musisz być gotowy, że winę tę trzeba będzie przed sądem wykazać stosownymi dowodami.

Mimo, że rozwód z orzeczeniem o winie bywa procesem często długim i żmudnym są sytuacje w których warto rozważyć wystąpienie do sądu o orzeczenie rozwodu z winy małżonka. Wygranie sprawy w takim przypadku może skutkować przyznaniem alimentów na rzecz małżonka.

Rozwód bez orzekania o winie

Jak wygląda sprawa rozwodowa bez orzekania o winie? W przypadku rozwodu za porozumieniem stron w trakcie rozprawy powinien być złożony w tym zakresie zgodny wniosek przez oboje małżonków.

Na podstawie tego wniosku sąd nie będzie orzekał o niczyjej winie w rozpadzie związku małżeńskiego. W praktyce oznacza to, iż żadne z małżonków nie będzie winne za rozpad małżeństwa.

Warto jednak pamiętać iż początkowe zdecydowanie się na rozwód za porozumieniem stron bez orzekania o winie ma charakter odwracalny. Oznacza to, że np. gdy w trakcie rozprawy rozwodowej zmienisz zdanie to będziesz miał prawo do modyfikacji swojego wniosku.

Rozwód a małoletnie dzieci

W przypadku, jeśli małżonkowie, którzy postanowili wziąć rozwód mają małoletnie dzieci, sąd weźmie pod uwagę to, czy na skutek rozwodu nie ucierpiałoby ich dobro.

To bardzo ważne, ponieważ jedną z przesłanek, która uniemożliwia sądowi rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może być okoliczność, że w przypadku rozwodu mogłoby ucierpieć dobro małoletnich.

O tym, czy w skutek orzeczenia rozwodu mogłoby ucierpieć dobro dzieci zależy od indywidualnych okoliczności konkretnego przypadku.

Sąd będzie ustalał, w jaki sposób orzeczenie rozwodu wpłynie na rozwój małoletnich i ich poczucie bezpieczeństwa. Chodzi tu o ustalenie czy lepsze dla małoletnich dzieci będzie utrzymanie małżeństwa ich rodziców czy rozwiązanie go przez rozwód.

Co z władzą rodzicielską w przypadku rozwodu?

Jeśli sąd ustali, że zachodzą przesłanki do orzeczenia rozwodu i jednocześnie rozwód nie narazi dobra małoletnich to w wyroku rozwodowym sąd ma obowiązek rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków.

Sąd uwzględni w tym zakresie ewentualne pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, o ile sąd uzna, że jest ono zgodne z dobrem dziecka. W przypadku braku porozumienia, sąd samodzielnie rozstrzygnie o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej. Tutaj są dwie możliwości:

  • Powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, jednocześnie przy tym ograniczając władzę rodzicielską drugiego z rodziców. Ograniczenie to odnosi się do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka.

  • Pozostawienie pełni władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom

Sąd może również pozostawić pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym małżonkom. Kiedy takie rozwiązanie jest możliwe? Wówczas kiedy małżonkowie złożą w tym zakresie zgodny wniosek, przedstawią sądowi porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Rozwód a kontakty z dzieckiem

W wyroku rozwodowym sąd musi orzec o kontaktach rodziców z dzieckiem. Sąd może odstąpić od regulowania kontaktów na zgodny wniosek rodziców dziecka. Ważne! Każdy z rodziców ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem i rozstrzygnięcie sądu w tym zakresie jest niezależnie od rozstrzygnięcia od władzy rodzicielskiej.

Rozwód a alimenty na dziecko

Sąd orzeka w wyroku rozwodowym również w jakiej wysokości każde z małżonków jest zobowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Co istotne, sąd orzeka o alimentach nawet jeśli małżonkowie ponoszą koszty utrzymania i wychowania dziecka. Sąd orzeka o tej kwestii również jeśli uprzednio został wydany już w tym zakresie wyrok albo małżonkowie zawarli ugodę. Wówczas sąd zweryfikuje, czy potrzeby dziecka oraz możliwości majątkowe rodziców uległy zmianie i ewentualnie może zmienić wysokość zasądzonych kwot.