Umowa rezerwacyjna mieszkania – co musisz o niej wiedzieć?

Rezerwacja mieszkania u dewelopera najczęściej stanowi pierwszy krok na drodze do nabycia własnego lokum. Stanowi ona niejako potwierdzenie złożenia zamówienia na konkretny lokal. Przyjrzyjmy się jadnak bliżej tematyce umowy rezerwacyjnej mieszkania.

Czym właściwie jest umowa rezerwacyjna zakupu mieszkania?

Zawieranie umowy rezerwacyjnej stanowi powszechną praktykę w branży budowlanej. Zwykle umowa rezerwacyjna poprzedza zawarcie umowy deweloperskiej lub innej, przenoszącej własność lokalu. Umowa rezerwacyjna jak wskazuje sama jej nazwa, ma na celu zarezerwowanie konkretnego lokum. Lokum to zostaje czasowo wyłączone z oferty sprzedażowej.

Do czego zobowiązuje Cię umowa rezerwacyjna mieszkania?

Po pierwsze warto wiedzieć, że nie istnieją specjalne przepisy, które regulowałyby postanowienia umowy deweloperskiej. Oznacza to, że jest ona umowa nienazwaną. Wobec tego warunki na jakich następuje rezerwacja mieszkania u dewelopera są indywidualnie ustalane pomiędzy wykonawcą a rezerwującym.

Dwa warianty umowy rezerwacyjnej zakupu mieszkania

Powinieneś wiedzieć, że umowa rezerwacyjna zakupu mieszkania może występować w dwóch (najpopularniejszych) wariantach. Pierwszy z nich to umowa, która zobowiązuje strony do zawarcia umowy deweloperskiej. Drugi wariant to umowa niezobowiązująca, a jedynie zakładająca wyłączenie danego mieszkania z oferty sprzedażowej na czas trwania rezerwacji.

W praktyce, w większości przypadków funkcjonuje drugi wariant umowy rezerwacyjnej. Warto każdorazowo szczegółowo przeanalizować zapisy umowy rezerwacyjnej przed jej podpisaniem.

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej

Umowa rezerwacyjna mieszkania podpisywana jest na mocy swobody zawierania umów, wobec czego co do zasady jest możliwe odstąpienie od jej postanowień przez każdą ze stron.

W niektórych przypadkach umowa rezerwacyjna może jednak przewidywać możliwe konsekwencje finansowe z tytułu odstąpienia. Najczęściej jednym z warunków umowy jest wpłata opłaty rezerwacyjnej, która po zawarciu umowy deweloperskiej zostaje zaliczona na poczet ceny mieszkania. Zwykle jest to kilka procent łącznej ceny lokalu.

W przypadku gdy klient po wniesieniu opłaty rezerwacyjnej zrezygnuje z zamiaru kupna danej nieruchomości, decydując o odstąpieniu od umowy, deweloper ma prawo zatrzymać na swoją rzecz całość lub część opłaty. Istnieją jednak wyjątki.

Kiedy można odstąpić od umowy rezerwacyjnej bez konsekwencji finansowych?

Wyjątkiem jest sytuacja w której umowa rezerwacyjna nie zobowiązuje nas do zawarcia umowy deweloperskiej i w umowie nie ma postanowień dotyczących warunków wypowiedzenia i ewentualnych kar umownych. Co prawda można spotkać umowy w których jest przewidziana kara za odstąpienie, jednak jej wysokość wówczas jest niższa niż wartość wniesionej przez nas opłaty rezerwacyjnej.

Reasumując, warto zapoznać się dokładnie z postanowieniami umowy rezerwacyjnej przed jej podpisaniem. W przypadku jeśli nie wiemy na co konkretnie zwrócić uwagę w jej treści, warto skorzystać z pomocy prawnika, który udzieli nam w tym zakresie cennych wskazówek

Masz pytania dotyczące umowy rezerwacyjnej mieszkania? Skontaktuj się bezpośrednio!

Radca prawny Katarzyna Węglarz

tel. +48 515 843 183