Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

Nie sposób nie zauważyć, że w ostatnich latach coraz więcej osób ogłasza upadłość konsumencką. Korzystają z niej nie tylko typowi konsumenci, ale i również przedsiębiorcy, którzy wpadli w spiralę zadłużenia, w czasach, kiedy jeszcze prowadzili swoją firmę.

 Po pierwsze – czym jest upadłość konsumencka?

W pierwszej kolejności udzielmy odpowiedzi na pytanie czym jest upadłość konsumencka? Można w uproszczeniu powiedzieć, iż jest to specjalna procedura sądowa, której celem jest częściowe lub pełne oddłużenie konsumenta przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z posiadanego przez niego majątku. Zadłużenie konsumenta może mieć wieloraki charakter. Częsty powód zadłużenia stanowią zaciągnięte pożyczki lub kredyty.

Co daje upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka może być skutecznym sposobem na wyjście z długów, przywrócenie finansowej równowagi i rozpoczęcie nowego rozdziału życia konsumenta bez zadłużenia.

Co ważne, wraz z ogłoszeniem upadłości prowadzone postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone, a gdy postanowienie o ogłoszeniu upadłości staje się prawomocne, następuje umorzenie postępowania egzekucyjnego.

 Po ogłoszeniu upadłości w miejsce komornika i postępowania egzekucyjnego pojawia się syndyk i postępowanie upadłościowe.

Czy upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy jest możliwa?

Tak, jak najbardziej. Ponadto, dzięki nowelizacji przepisów ustawy Prawo upadłościowe z marca 2020 r. upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy jest znacznie łatwiejsza do uzyskania. Zmianą przepisów sytuacja osób fizycznych prowadzących działalność została zrównana z tą dotyczącą osób fizycznych, który nie prowadzą działalności gospodarczej. Obecnie szersze grono byłych przedsiębiorców ma możliwość uzyskania pozytywnego rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i uzyskania oddłużenia.

A co z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą?

Należy podkreślić, że nie jest możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec przedsiębiorcy. Jak sama nazwa wskazuje, upadłość konsumencka jest zarezerwowana dla konsumentów, a nie dla przedsiębiorców.

Wobec powyższego, o upadłości konsumenckiej w przypadku przedsiębiorcy można mówić tylko w przypadku jego wcześniejszego wykreślenia z CEIDG. Status konsumenta przedsiębiorca uzyskuje już następnego dnia po wykreśleniu działalności z CEIDG. Należy podkreślić, że upadłość konsumencką były przedsiębiorca może ogłosić tylko po zakończeniu działalności. Nie wystarczy samo zawieszenie działalności, czy też zaprzestanie jej wykonywania.

Powyższe dotyczy tylko przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub wspólnika spółki cywilnej.

Korzystna zmiana przepisów

Wspomnieliśmy już o nowelizacji przepisów Prawa upadłościowego z ubiegłego roku. Dla pełniejszego przedstawienia korzyści wynikających z owej zmiany wspomnieć warto, że przed omawianą nowelizacją, przedsiębiorca borykający się z trudną sytuacją finansową powinien złożyć wniosek o zgłoszenie upadłości. Wniosek ten był kosztowny i wiązał się z koniecznością dokonania wysokich opłat sądowych i zapewnieniem środków na pokrycie kosztów postepowania. Przedsiębiorca taki nie mógł dodatkowo zamknąć firmy i złożyć wniosku o upadłość konsumencką. Wnioski takie były oddalane z uwagi na niezłożenie wniosku o upadłość jako przedsiębiorca. Na oddłużenie w takim przypadku trzeba było czekać aż 10 lat.

Obecnie przedsiębiorca nie musi czekać 10 lat na możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w oparciu o przepisy dot. upadłości konsumenckiej. To niewątpliwe bardzo ważna kwestia w przypadku przedsiębiorców, którzy noszą się z zamiarem wystąpienia z wnioskiem o upadłość.

Co ważne w przypadku upadłości konsumenckiej brak majątku nie stanowi żadnej przeszkody do uzyskania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a w dalszej konsekwencji – do uzyskania oddłużenia. Sąd upadłościowy może w takim wypadku pokryć koszty postępowania sądowego ze skarbu państwa lub też koszt ten wliczyć na poczet przyszłego planu spłaty długów.

Upadłość konsumencka z prawnikiem

Specjaliści Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyna Węglarz udzielą Ci wsparcia w zakresie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i najlepiej swoja sytuację skonsultować ze specjalistą. W zakresie obsługi prawnej dotyczącej upadłości konsumenckiej oferujemy doradztwo, sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, reprezentowanie przed sądami, opiekę prawną po zakończeniu postępowania.

Pamiętaj, że wszystkie informacje jakie przekażesz nam o Twojej sytuacji będą poufne.

Zapraszamy do kontaktu.