Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych

W ostatnim wydaniu kwartalnika HR na szpilkach ukazał się artykuł dotyczący warunków zatrudnienia pracowników delegowanych opracowany przez radcę prawnego Katarzynę Węglarz. Jakie informacje można znaleźć w opracowaniu?

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych

W artykule wyszczególnione zostały obszary prawa pracy, które należy stosować wobec pracowników delegowanych zgodnie z prawem państwa przyjmującego.

Wspomnieć należy, że do obszarów tych należą między innymi:

  • maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku,
  • minimalny wymiar płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego,
  • wynagrodzenie wraz ze stawką za godziny nadliczbowe.

Warunki należy zapewnić pracownikowi delegowanemu zgodnie z prawem państwa przyjmującego.

Wynagrodzenie pracownika delegowanego

Co przepisy unijne mówią o wynagrodzeniu pracownika delegowanego?

W dyrektywie 2018/957/UE zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, określono, że wynagrodzenie, jeżeli chodzi o pracowników delegowanych, obejmuje „wszystkie elementy składowe wynagrodzenia obowiązkowe na mocy krajowych przepisów ustawowych (…) lub na mocy układów zbiorowych, które (…) zostały uznane za powszechnie stosowane”

Układy zbiorowe a wynagrodzenie pracownika delegowanego

Czy należy brać pod uwagę układy zbiorowe ustalając wynagrodzenie pracownika delegowanego? Tak! Gdzie szukać układów zbiorowych? Tam gdzie znajdują się warunki zatrudnienia, czyli na jednolitych stronach internetowych danych państw członkowskich.

Delegujesz pracowników tymczasowych?

Ustalanie warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych nie podlega tym samym regułom, co w przypadku pracowników delegowanych. Warunki zatrudnienia pracowników tymczasowych nie ograniczają się do warunków ustanowionych przepisami prawa lub powszechnie stosowanymi układami zbiorowymi.

Z treścią całego artykułu można zapoznać się po pobraniu go tutaj. 

Masz pytania dotyczące delegowania pracowników?

Jeśli zamierzasz delegować pracowników zagranicę albo już to robisz i potrzebujesz wsparcia prawnego skontaktuj się z Kancelarią Radcy Prawnego Katarzyna Węglarz.

Oferujemy obsługę prawną podmiotom zatrudniającym cudzoziemców i delegującym pracowników. W tym zakresie w szczególności oferujemy:

  • stałe jak i doraźne wsparcie prawne na każdym etapie procesu delegowania pracowników do innych krajów UE,
  • wsparcie prawne w uzyskiwaniu zaświadczeń A1,
  • stałe jak i doraźne wsparcie prawne na każdym etapie procesu delegowania pracowników z krajów UE i poza UE do Polski,
  • szkolenia dostosowane do potrzeb Klientów zatrudniających cudzoziemców i delegujących pracowników