Radca prawny Katarzyna Węglarz dla HR na szpilkach – zaświadczenie A1

W ostatnim wydaniu kwartalnika HR na szpilkach ukazał się artykuł dotyczący zaświadczeń A1 opracowany przez radcę prawnego Katarzynę Węglarz. Jakie informacje znajdziemy w opracowaniu?

O delegowaniu

W artykule zostało w uproszczeniu wyjaśnione czym jest delegowanie pracowników. Jest to proces polegający na czasowym wysłaniem pracowników na terytorium innego państwa członkowskiego w ramach transgranicznego świadczenia usług. Delegowanie pracowników nie opiera się więc na swobodzie przepływu osób, lecz na swobodzie świadczenia usług wewnątrz Unii Europejskiej.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

W opracowaniu znajdziemy również analizę uregulowań koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jest to istotne, ponieważ swobodne przemieszczanie się pracownika na terytorium UE związane jest z koniecznością ustalenia tego, w jakim kraju będzie on podlegał ubezpieczeniom społecznym. Kwestia ustalenia tego, któremu ustawodawstwu podlegać będzie pracownik jest unormowana w przepisach unijnych, a konkretniej w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zaświadczenie A1

Z artykułu dowiemy się również czym jest zaświadczenie A1 i na podstawie jakich przepisów jest wydawane. W uproszczeniu formularz A1, jest dokumentem potwierdzającym to, w jakim kraju osoba podlega systemowi zabezpieczenia społecznego. W przypadku Polski tą właściwą instytucją jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczenie A1 jest w Polsce poświadczane osobom, które podlegają polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczenia społecznego na mocy przepisów rozporządzenia nr 883/2004.

Więcej informacji można znaleść w artykule dostępnym w magazynie HR na szpilkach. Magazyn można pobrać tutaj.

Jeśli jesteś pracodawcą i delegujesz pracowników za granicę, to mogą zainteresować Cię jeszcze następujące artykuły: